www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • קביעת שכר בהסכם עבודה לעובד
  רוני
  האם אני כמעסיק יכול לקבוע בהסכם עבודה שהעובד יקבל שכר מסוים לפי שעה אבל אם יעבודה בהיקף של משרה מלאה לקבוע שכר גלובאלי ולנקוב בו?
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   רוני שלום רב,
   שאלתך אינה ברורה.
   מה סוכם עם העובד,
   מומלץ לנסח הסכם העסקה שיהיה ברור ויתאר את אופן העסקת העובד.
   כל שינוי שייקבע בין הצדדים לאחר מכן יצטרך להיות מגובה בהסכם.
   לצורך קבלת ייעוץ פרטני אנא צור קשר עם משרדי בדרכים המקובלות.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1