www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • פדיון ימי חופשה לא מנוצלים
  מיכאל גולדין
  שלום רב!
  המעביד לא מסכים לעובד ליישם את סעיף 7 לחוק חופשה שנתית, ולנצל רק 7 ימים ואת השאר לנצל בשנתיים הבאות. לעובד ניתנת אפשרות לנצל את כל החופשה בשנה העוקבת.
  אם כן, האם יכול המעביד למחוק ב-2017 את יתרת ימי החופשה הלא מנוצלת שנצברה ב-2015 ?
  בכבוד רב, מיכאל
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   מיכאל שלום רב,
   לצורך קבלת מענה פרטני אנא צור קשר עם משרדי בדרכים המקובלות

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1