www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • עובדת התפטרה עקב מצב בריאותי, האם יש צורך בהודעה מוקדמת?
  דניאל לובזנס
  שלום,
  העסקתי עובדת נקיון. העובדת הודיעה לי כי היא מתפטרת עקב הרעה במצב בריאותה. היא התפטרה מ"היום למחר" כלומר לא נתנה הודעה מראש של 30 יום כמתחייב בחוק. האם אני זכאי לחייב אותה ב תשלום הזהה למשכורתה ב 30 יום כמקובל במקרה של אי מתן הודעה מוקדמת?
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   דניאל שלום רב,
   לצורך מענה על שאלתך עלי לקבל פרטים נוספים אודות העסקת העובדת.
   אנא צור קשר עם משרדי בדרכים המקובלות

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1