www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • תשלום שכר עבודה לעובדת זרה
  ניצה
  שלום. העובדת הזרה מבקשת לקבל את שכרה במזומן או חציו במזומן והשאר העברה לחשבון. תמיד אעברתי לה לחשבון. האם זה בסדר או שיש עוד אופציה כמו לתת לה המחאה .
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   ניצה שלום רב,
   יש לבחון את הסכם העסקת העובדת ואת אופן התשלום שנקבע מראש.
   יש לצרף תשלום ואסמכתאות לעניין התשלום.
   לצורך קבלת הנחיות אנא פני אל משרדי בדרכים המקובלות

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1