www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • עובדת רוצה להגיע עם נציג לשימוע
  אמיתי
  זימנתי עובדת לשימוע
  היא מבקשת להגיע עם קרוב משפחה שלה שהוא עורך דין
  האם אני חייב להסכים?
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   אמיתי שלום רב,
   ככלל רשאית העובדת להגיע עם נציג מטעמה.
   לצורך קבלת הנחיות נוספות תוכל לפנות אל משרדי בדרכים המקובלות

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1