www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • עובד עם בעיות משמעת, כיצד לפעול?
  אנה
  יש לי בעיה עם עובד הוא מאחר כל הזמן, מתחצף ופוגע בעבודה
  אני לא רוצה יותר להתחשב בו
  כיצד עלי לפעול מולו
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   אנה שלום רב,
   האם פנית אל העובד בעניין התנהלותו משך שעות העבודה?
   ככלל, לפני קבלת החלטה בעניין המשך העסקתו יש לזמנו לשיחת שימוע.
   יש לאפשר לעובד לטעון טענותיו ורק לאחר בחינתן יש לקבל החלטה בעניין העסקתו.
   לצורך קבלת הנחיות מפורטות ודרכי התמודדות אנא פני אל משרדי בדרכים המקובלות.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1