www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • השעיית עובד לא טוב למספר ימים
  דקלה
  שלום רב
  האם אני יכולה לתת לעובד חופש מעבודה ולקזז משכרו ע"מ לחנכו לעבוד כראוי.
  לציין שכבר לפני כחודש לערך נקרא העובד לשימוע על התנהלותו בעבודה.
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   דקלה שלום,
   ככלל, מעסיק אינו רשאי לעשות זאת, אלא אם כך נקבע במפורש בחקיקה מתאימה, בין היתר, בהסכם קיבוצי או בהסכם העסקתו.
   ככלל, תוכלי להוציאו לחופשה אך יהיה עליו לשלם לו עבורה.
   תוכלי לפנות למשרדי לצורך בחינת נסיבות המקרה.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1