www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • העסקת עובד לניקיון מדרגות על ידי ועד בית
  אני
  שלום,
  שאלה של ועד בית בבניין משותף שרוצה לקבל שירותי ניקיון.
  נותן שירות: עוסק מורשה מוגדר כעצמאי , ענף פעילות כלכלי = שירותי ניקיון, מגיש חשבונית חודשית עבור שירותי ניקיון לוועד הבית.
  להבנתי הוא יכול לנקות בעצמו . הוא רוצה לשלוח עובד שלו ואחרי כמה שאלות התברר שהעובד הוא בעצם הקבלן משנה שלו.

  איפה אנחנו עומדים עכשיו כוועד בית , יש מצב שנחשבים למעסיק?
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   שלום,

   יש לבחון את מהות העסקה. ככל, מדובר בנותן שירותים, ולא ביחסי עובד מעביד. עם זאת, בנסיבות מסוימות הדבר עשוי להיחשב ליחסי עובד מעביד.

   אתה מוזמן ליצור איתי קשר בדרכים המקובלות.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1