www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
  • צמצום משרה של עוזרת בית
    דור אבי
    אנו מעסיקים עוזרת בית מזה 12 שנה פעמיים בשבוע כעשר שעות עבודה שבועויות. עקב עזיבת ילדינו את הבית הודענו לעוזרת לפני מספר חודשים שהחל מ1 מרץ 2017 נסתפק בשרותיה ליום בשבוע. העוזרת דורשת לקבל פיצויי פיטורין יחסיים על פעם בשבוע כפול מספר השנים שעבדה אצלנו כבר בשלב זה. עמדתנו היא שפיצויי הפיטורין ישולמו אך ורק עם תום סיום העסקתה בעתיד כלשהוא תוך חישוב יחסי של היקף המשרה בכל שנה ושנה.לצד מי עומד החוק?
    הוספת תגובה
    סגור
1