www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • שעת מנוחה יומית לעובד זר בסיעוד
  חיים גבע
  האם יש חובה ע"פ חוק לאפשר לעובד זר בסיעוד שעתיים מנוחה יומית?
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   ככלל אין חובה, אך זה תלוי בנסיבות מסוימות לרבות הסכם עבודה, כמות שעות העבוד והאם עובד נדרש לעבוד עבוזה פיזית

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1