www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • סיום העסקה של עובדת בהריון על פי החוזה
  אלן גולדברג
  לעובדת יש הסכם העסקה שמסתיים במרץ 2017. העובדת בהריון. מאחר שלסוף ההסכם יש תאריך ספציפי, אנחנו מבינים שזה לא פיטורים, אלא סוף הסכם העסקה.
  האם מותר לנו לסיים את עבודתה לפי הסכם ההעסקה?
  הוספת תגובה
  סגור
1