www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • סיום עבודה של עוזרת בית: זכויות וחובות
  אבי
  שלום
  אני מעסיק עוזרת בית עובדת זרה הנשואה לישראלי
  אני משלם ביטוח לאומי וביטוח בריאות כחוק עבורה ובנוסף תשלום להבראה וימי חופש
  בשבוע שעבר עת עמדה לסיים הניקיון הערתי לה לגבי הניקיון והיא התפרצה לעברי באופן שלא נשארתי חייב.... היא בחרה לציין שמאחר ואיני מרוצה מהעבודה שלה היא מבקשת לקבל את הפיצויים שלה.
  1. אני לא פיטרתי אותה רשמית וגם לא אמרתי לה דבר בעל פה בעניין. בכוח לא אחזיק אותה, אך האם יש לה עילה לקבלת פיצויים?
  2. היא עובדת שנתיים. האם אני זכאי לקבל ממנה הודעה מוקדמת של 24יום? מה אם היא תסרב להגיע?
  3. להערכתי עשיתי טעות לרעתי בחישוב דמי ההבראה שנתתי לה. הוחתמה על הסכום. האם מקובל לקזז.
  בברכה
  הוספת תגובה
  סגור
1