www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • שינוי בקיזוז ימי מחלה לעובד
  אור
  שלום רב

  עובד שעבד עד היום במשך 10 שנים ללא התיחסות לימי המחלה ( דהינו קיזוז יום ראשון ושני ) האם ניתן להודע לו
  שהחל מבעוד חודש ( כמו בהודעה מוקדמת לפיטורים )
  יתחילו לקזז לו ימי מחלה עפ"י החוק ?
  כמו כן הפעלת שעון נוכחות האם נקרא הרעה בתנאים ואני חייבת את הסכמת העובד ?
  תודה
  הוספת תגובה
  סגור
1