www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • שינוי בחוזה העבודה עם העובדים
  רונית
  שלום,

  בחוזה העבודה האישי שחתמנו עם העובדים החלטנו לתת להם הטבות נוספות שאינם נכללים בהסכם הקיבוצי

  אם אנחנו רוצים להוריד את חלק מהטבות, מה עלינו לעשות?
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   רונית שלום
   חוזה העבודה האישי בא להוסיף על זכויותיו של העובד ולא לגורע מהן (אותן הזכויות שניתנות מכוח הסכם קיבוצי או מכוח הדין)

   לפיכך, פגיעה בהטבות שקיבלו העובדים מכוח חוזה העבודה האישי עשוי להיחשב כהרעת תנאים וכעילה להתפטר בדין מפוטר

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1