www.ovdim.org.il

פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • התפטרות בגין טיפול בילד
  שבתי
  שלום וברכה,
  האם כשאקבל הטבה של אפשרות עבודה מהבית וכן של שעת הנקה למשך שנה נחשבת ההתפטרות לטובת הילד,
  וכן האם קבלת שכר גבוה משמעותית מחשיב את ההתפטרות לטובת הילד.
  הוספת תגובה
  סגור
1