www.ovdim.org.il

פורום פיצויי פיטורין

מנהל הפורום:
עו``ד אוראל הרשקוביץ  
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • כתב קבלה וסילוק - חתימת העובד והשלכות
  גיא
  שלום רב,

  יחסיי עם מעביד הסתיימו לפני מספר חודשים.

  המעביד שלח אליי לצורך חתימה עבורו מכתב "כתב קבלה וסילוק".
  שמהותו היא התוכן הבא:
  "..מאשר בזאת כי קיבלתי מהחברה את כל המגיע לי בגין ובקשר עם העסקתי על ידי
  החברה.., הנני מאשר ומתחייב כי אין ולא יהיו לי תביעות ו/או טענות כלשהן נגד החברה, מנהליה,
  לרבות ומבלי לגרוע, בגין ובקשר עם העסקתי על ידי החברה /או הפסקתה".

  1. האם אני מחויב לחתום על מכתב כזה?
  (הגם שאני סבור כי הוא לא שילם את כל חובו אליי - אך טרם החלטתי מה לעשות בנדון).

  2. מהן ההשלכות אם לא אחתום על כזה מכתב?

  בתודה מראש.
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד אוראל הרשקוביץ
   גיא שלום,

   במקרה שבו לא קיבלת את מלוא זכויותיך בגין תקופת העסקתך, וחתחמת על כתב סילוק, הדבר עשוי להוות בעיה מסוימת במיצוי זכויותיך בבית הדין לעבודה.
   כמובן שגם לכתב הסילוק ולתוכן בו יש משמעות רבה לתוקפו (גם אם חותמים עליו).

   כך או אחרת, מומלץ בנסיבות האמורות לעיל, לבדוק את המקרה לגופו של עניין ולפעול בהתאם.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1