www.ovdim.org.il

פורום פיצויי פיטורין

מנהל הפורום:
עו``ד אוראל הרשקוביץ  
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • שימוע לפני פיטורין
  אריאל
  קיבלתי הזמנה לשימוע!
  אני מעוניין לקבל את הפיטורין. אך רוצה לקבל פיצויים.
  בשימוע מופיעים תלונות המעביד כלפי שחלקן נכונים.
  ברצוני לשאול האם יתכן שהמעביד יפטר אותי בהתייחס לטענות אלו ובכך יפתור עצמו מלשלם פיצויים או שבכל מקרה הוא חייב לשלם לי פיצויים.
  יודגש שהטענות הם לא גניבה ולא מעילה אלא: חיסורים ללא הודעה וללא אישור מחלה, התנהגות לא נאותה, חוסר משמעת ומרדנות, פער בין שעות עבודה לתפוקה עקב הפסקות ממושכות, הלבנת פנים למזכירה- ביתו של המעביד.
  אשמח לקבל הכוונה מה לומר בשימוע בכדי להתפטר כחוק ולקבל פיצויים.
  הוספת תגובה
  סגור
1