www.ovdim.org.il

פורום פיצויי פיטורין

מנהל הפורום:
עו``ד אוראל הרשקוביץ  
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • סעיף 14 ביטול זכות לפיצויים - לשכר המופטר
  עידו
  האם רשאי לתבוע פיצויים על שאר 20 אחוז מהשכר שלא הופרשו עליהם סכומים על ידי המעביד לקרן פיצויים , למרות קיום סעיף 14 בהסכם:
  שכן בסעיף 14 כתוב :
  " אין באישור זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויי פיטורים לפי החוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה, בגין שכר שמעבר לשכר המופטר" ?
  הוספת תגובה
  סגור
  • תגובה
   עו"ד אורנה שמריהו
   היות והנך חתום על סעיף 14 והמעסיק הפריש 8.33% מידי חודש משכרך, אינך זכאי לתשלום נוסף.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1