www.ovdim.org.il

חוק הסכמים קיבוציים, תשי``ז - 1957

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 3.6 מתוך 5
חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז - 1957
 

מהו חוק הסכמים קיבוציים?

 

חוק הסכמים קיבוציים מבסס את הזכות של העובדים להתאגד וקובע הגנות על חברים בארגון מפני התנכלות של מעבידים עקב חברותם.

 

משמעות הסכם קיבוצי

 

הסכם קיבוצי הוא הסכם כתוב הנעשה בין מעביד או ארגון מעבידים, לבין ארגון עובדים ודן בענייני קבלת אדם לעבודה, סיום תקופת העסקתו, תנאי עבודה, יחסי עבודה, וזכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם.

 

סוגי ההסכמים

 

קיימים שני סוגי הסכמי קיבוציים:

 

הסכם קיבוצי מיוחד, המיועד למפעל או למעביד מסוים, ונעשה בין מעביד או ארגון מעבידים, המייצג את המעביד, לבין ארגון העובדים היציג של העובדים עליהם יחול ההסכם.

 

הסכם קיבוצי כללי, המיועד לענפי עבודה מסוימים או לכל ענפי העבודה בשטח המדינה. ההסכם נעשה בין ארגון העובדים היציג שבענף העבודה לבין ארגון המעבידים שבהם.

 

ארגון יציג של עובדים

 

ארגון עובדים שבין חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים, שעליהם חל ההסכם, או שהוא מייצג אותם לעניין אותו הסכם, נקרא ארגון יציג של עובדים.

מספר העובדים חייב להיות לפחות שליש מכלל העובדים שעליהם יחול ההסכם.

במידה וחל שינוי בארגון יציג, ההסכם נשמר ולא נפגע.

 

רישום ועיון בהסכם

 

ההסכם הקיבוצי נכנס לתוקף מיום חתימתו. יש להגיש העתק שלו תוך חודשיים ממועד החתימה, לשר העבודה או ממונה מטעמו. בהעתק צריכים להיות רישומים של כללים מוסכמים וכתב הצטרפות לשם רישום.

כל אדם רשאי לעיין בהסכם.

 

חובת ההודעה

 

אדם המעסיק מאה עובדים ומעלה בשירות הציבורי, חייב להודיע לשר העבודה על כל הסדר בכתב בנושא שכר עבודה או תנאים סוציאליים של העובדים או חלק מהם, תוך חודשיים מיום חתימת ההסדר.

 

ביטול ההסכם

 

הסכם קיבוצי יכול להמשך תקופה מסוימת ובלתי מסוימת. במקרה שהסתיימה התקופה ואף אחד מהצדדים לא הודיע על סיומו, הוא ימשיך להיות בתוקף לתקופת בלתי מסוימת.

הסכם לתקופה בלתי מסוימת, נעשה לתקופה של שנה אחת לפחות והוא ניתן לביטול על ידי כל אחד הצדדים בהודעה מוקדמת.

 

שמירת זכויות

 

זכויות המוקנות לעובדים בהוראות אישיות אינן ניתנות לויתור.

על זכויות קבועות בחוק רשאי ההסכם הקיבוצי להוסיף, אך לא לגרוע מהן. היה והמפעל מוזג או החליף בעלות, ההסכם הקיבוצי עדיין חל על העובדים הוותיקים ועל המעבידים החדשים.

 

צו הרחבה

 

שר העבודה רשאי להרחיב בצו, את היקף תחולתה של כל הוראה שבהסכם קיבוצי כללי, ביוזמתו או לפי בקשת בעל ההסכם. צו הרחבה יפורסם חודש לפני מועד כניסתו לתוקף ויפורטו בו ההוראות שהורחבו וסוגי העובדים והמעבידים עליהם הוא חל. מיום פרסומו לא ניתן לערער עליו.

 

פגיעה בזכויות

 

מעביד לא יפטר עובד, לא יפגע בתנאי העבודה ולא ימנע קבלה של אדם לעבודה רק בשל היותו חבר, או פעיל בארגון עובדים, אם הוא פעיל בהקמה של ארגון עובדים, או אם הוא נמנע או הפסיק להיות חבר בארגון עובדים.

מעביד שעובר על הוראות אלה צפוי להיענש.

 


לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - חוקי עבודה - חוקים דיני עבודה

האם תביעה לבית הדין לעבודה, אשר הוגדרה על ידי השופט כ"משוללת כל יסוד", תביא לפסיקת הוצאות משפט משמעותיות? 

כנגד חברה נפתחה חקירה פלילית בעקבות חשד להפרת זכויות עובדים. האם יהיה על החברה להמציא דו"חות נוכחות של עובדיה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.