www.ovdim.org.il

חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי``ז-1957

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 3.6 מתוך 5

חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז 1957

 

מהו חוק יישוב סכסוכים בעבודה?

 

החוק מסדיר את נושא סכסוכי העבודה הקיבוציים במשק הישראלי.

 

סכסוך עבודה

 

סכסוך עבודה הוא סכסוך בין מעביד לעובדיו, בין מעביד לארגון עובדים, או בין ארגון מעבידים לארגון עובדים, ולא כולל סכסוך בין יחידים.

הנושאים לסכסוך כוללים: חידוש, שינוי או ביטול של הסכם קיבוצי, קביעת תנאי עבודה, קבלה או אי קבלת אדם לעבודה, פיטורים וקביעת זכויות וחובות הסובבות את יחסי העובד ומעביד.

 

ייצוג הצדדים

 

ארגון העובדים מייצג את רוב העובדים שהסכסוך קשור להם, אם אין ארגון עובדים, יבחרו העובדים ברוב קובע נציגות מטעמם. המעביד רשאי להיות מיוצג על ידי ארגון מעבידים. אחד הצדדים בסכסוך עבודה רשאי להודיע על כך לממונה הראשי. במקרה של שביתה או השבתה נדרשת הודעת מוקדמת של 15 יום.

 

ממונים על יחסי העבודה

 

שר העבודה אחראי לדאוג לממונה ראשי על יחסי עבודה וממונים נוספים. הממונה הראשי מחליט, לאחר קבלת ההודעה, אם הוא עצמו יתווך בסכסוך, או יטיל את התיווך על ממונה אחר, או על מי שיתמנה מטעם שר העבודה עבור סכסוך מסוים.

 

פעולות המתווך

 

המתווך רשאי לקיים פגישות עם שני הצדדים, בנפרד או ביחד, לשמוע טענות מנומקות והצעות ליישוב הסכסוך ולהביא הצעות משלו לפיתרון. המתווך רשאי להשתמש בחוות דעת של מומחים ושל נציגי ארגוני עובדים ומעבידים ויכול לעיין בספרי חשבונות ובמסמכים אחרים של המפעל, בו מתרחש הסכסוך במטרה לספק חומר לחקירתו.

 

סמכויות המתווך

 

המתווך רשאי להשיג כל עדות בכתב או בעל פה, ולחקור כל אדם שקשור לסכסוך, אך הנחקר יכול לשמור על זכות השתיקה. המתווך יכול לזמן אדם לישיבת תיווך, על מנת להעיד, או להגיש מסמך שברשותו ולהוציא צו כנגד אדם המסרב לשתף פעולה ואף לקנוס אותו.

 

הסכם יישוב סכסוך

 

כאשר הגיעו הצדדים להסכם בנושא יישוב סכסוך העבודה, על דעת עצמם, או בעזרת המתווך, יערכו הסכם בכתב ובו יפורטו כל התנאים שלפיהם יושב הסכסוך וההסכם ייחתם בידי הצדדים והמתווך.

 

אם לא נחתם הסכם תוך 14 יום מהתאריך שבו זומנו הצדדים להתייצב לפני המתווך לראשונה, המתווך יסיים את תיווכו ויגיש לממונה הראשי פירוט על תביעות הצדדים ועל הצעות שעלו ליישב הסכסוך. הממונה הראשי יכול להציע תיווך מחודש. כל מידע שקיבל המתווך הוא סודי ואין הוא יכול לעשות בו שימוש, אלא אם הותר לו אחרת.

 

בוררות

 

הממונה הראשי שהגיע אליו ההודעה שנמסרה לממונה, ימנה ועדת בוררים לסכסוך, המכילה נציג של כל צד בסכסוך ונציג מטעם שר העבודה. הממונה רשאי להיות גם הבורר היחיד. ועדת הבוררים תדון ותפסוק לפי כל חיקוק, נוהג מקצועי, הסכם קיבוצי או לפי מידת היושר והצדק. הועדה לא קשורה בדיני הראיות, אלא פועלת בדרך הנראית לה המועילה ביותר לבירור.

 

פסק הבוררים

 

פסק הבוררים יינתן ברוב דעות, או במקרה של בורר יחיד, על ידי היושב ראש. תחילתו של פסק בוררים, היא מיום נתינתו ותוקפו הוא שנה אחת, אלא אם נקבעה תקופה קצרה יותר. פסק הבוררים הוא סופי, ולא ניתן לערער עליו.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - חוקי עבודה - חוקים דיני עבודה

האם תביעה לבית הדין לעבודה, אשר הוגדרה על ידי השופט כ"משוללת כל יסוד", תביא לפסיקת הוצאות משפט משמעותיות? 

כנגד חברה נפתחה חקירה פלילית בעקבות חשד להפרת זכויות עובדים. האם יהיה על החברה להמציא דו"חות נוכחות של עובדיה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.