www.ovdim.org.il

פורום פרישה מעבודה ופנסיה

מנהל הפורום:
עו``ד עדנה סעאתי  053-9428386
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • טופס 161 ערכי תגמולים ופיצויים
  יואב מנשה
  האם המעסיק חייב לדווח את כל סכום ששולם לחברת הביטוח כולל הצמדה ?
  לחילופין ידווח את הסכום שעדכנה חברת הביטוח שיש לעובד בחשבון הפנסיה ?
  הוספת תגובה
  סגור
  • טופס 161
   עו"ד עדנה סעאתי
   הדיווח בטופס 161 בהתאם לטופס הכנה שמנפיקה קרן הפנסיה בגין הפיצויים.
   עו"ד עדנה סעאתי - 053-9428386

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1