www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • חישוב דמי מחלה חופשה הבראה
  ריקי רימור
  כיצד לחשב דמי מחלה חופשה הבראה לעוזרת הבית שלי מ2015?
  הוספת תגובה
  סגור
  • חישוב זכויות
   עו"ד מזל רבה
   שלום ריקי, חישוב הזכויות מעבודה ובסיום הקשר המשפטי נעשה בהתאם להיקף המשרה,ותק ועוד בדיקות שיש לבדוק ולחשב.
   האתר נותן יעוץ בעניין זכויות ולא חישובן.
   ניתן לתאם פגישה או לגשת לרו"ח,שי"ל.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1