www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • חופשה ללא אישורו של המעסיק
  רפי
  שלום רב,
  מה דינו של עובד אשר יוצא לחופשה ללא מתן הודעה ובוודאי ללא אישורו של המעסיק וכיצד על המעסיק לנקוט במקרה הנ"ל במיוחד כאשר היעדרותו של העובד גורמת נזק לחברה.

  תודה,
  הוספת תגובה
  סגור
  • יציאה לחופשה ללא הסכמה
   עו"ד לבנה קציר 053-8007707
   ניתן להזמינו לשימוע בטרם פיטורין ואולי לתבוע אותו
   מציעה לפנות ליעוץ אישי

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1