www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • חוזה עבודה לעובד שעובד לפי שעות
  סטרין שלמה
  יש לנו עובד שעובד קבוע ומקבל ביטוח המנהלים.
  הוא רוצה לעבוד לפי שעות עבודה.
  איך השתנה חוזה עבודה ו ביטוח מנהלים?
  הוספת תגובה
  סגור
  • שינוי תנאי העסקה
   עו"ד לבנה קציר 053-8007707
   לא כ"כ ברורה לי כוונתך, מבחינת זכויות סוציאליות?

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1