www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • תשלום חופשת מחלה לעוזרת
  איילת כהן
  אם עוזרת נעדרה ליום מחלה ועובדת אצלי פעמיים בחודש כיצד עליי לשלם לה?
  הוספת תגובה
  סגור
  • ימי מחלה
   עו"ד לבנה קציר 053-8007707
   על יום מחלה ראשון לא זכאית לתשלום

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1