www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • ימי מחלה לעובדת משק בית
  מיכל בירן
  כמה מגיע לעובדת משק בית,ותק 10, עובדת 4 שעות שבועיות
  נעדרה חודש ימים בגלל מחלה,כמה מגיע לה עבור ימי מחלה
  תודה מראש
  הוספת תגובה
  סגור
  • ימי מחלה
   עו"ד לבנה קציר 053-8007707
   עבור היום הראשון לימי המחלה לא זכאית לתשלום, עבור היום השני והשלישי זכאית ל-50% והחל מהיום הרביעי זכאית ל-100%, סה"כ לכל 10 השנים (בהנחה ולא ניצלה ימי מחלה לפי מועד זה) זכאית העובדת ל16 ימי מחלה.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1