www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
  • פיטורי עובדת שחלתה במחלה ממארת
    נעמה
    עובדת שעתית שחלתה במחלה ממארת ועובדת פחות משנה אינה מגיעה כעת לעבודה האם ניתן לפטרה ?ואם אני משאירה אותה על תקן חופשה ללא תשלום מה קורה לגבי הפרשות שלה לקופת גמל? ומה הן הזכויות שלה ?
    הוספת תגובה
    סגור
1