www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • ממתי צריך להעביר פיצויי פיטורין לקרן פנסיה של עובד?
  רועי
  שלום,
  אני מתחיל להעסיק עוזרת בית החודש (ינואר).
  אני יודע שאני צריך לפתוח לה קרן פנסיה ולהעביר הפרשות פנסיה רק אחרי חצי שנה (החל מיולי).
  אבל ממתי צריך להעביר פיצויים לקרן הפנסיה? החל מתחילת העסקתה (ינואר) או החל מותק של חצי שנה (יולי) או אולי משהו אחר?
  תודה.
  הוספת תגובה
  סגור
1