www.ovdim.org.il

פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • זכות להתפטרות בדין מפוטר בגלל הארכת חל"ת
  אלכס
  שלום,
  חברה בה אני מועסק הוציאה את עובדיה לחל"ת בתחילת מרץ בגלל המצב. החל"ת הוגדר למשך חודש אחד ובמכתב שניתן נאמר שנחזור לעבוד בתחילת אפריל. התבקשנו לתת את הסכמתנו למהלך במייל חוזר. בתשובתי התנאתי את הסכמתי בכך שהנ"ל הוא לחודש אחד בלבד ואם יוארך - תישמר לי הזכות לפרוש עקב הרעת תנאים.
  לפני מספר ימים קיבלנו מכתב שהחל"ת מוארך עד תחילת מאי. הפעם לא התבקשנו לאשר את ההארכה כי כבר הסכמנו כביכול.

  למה אני זכאי במידה ואשיב כי איני מקבל על עצמי את ההוצאה לחל"ת לחודש נוסף? האם אקבל משכורת עבור חודש התראה ולאחר מכן אוכל לקבל דמי אבטלה כמי שפוטר או שלעובדה שאני עושה זאת תוך כדי חל"ת ולמצב שבו הכל נמצא ישנה משמעות וזה משנה את התמונה?

  תודה רבה!
  הוספת תגובה
  סגור
  • חל"ת
   עו"ד אריק שלו
   יכול להיות שתוכל להתנגד להמשך חל"ת. שאז המעסיק יוכל להיכנס להליך של פיטורין. באם הוא לא יכול להעסיק אותך בשל מגבלות החוק ספק באם יידרש לתשלום הודעה מוקדמת. הוא יוכל לעשות שימוש ביתרת ימי חופשה. באם אין יתרת ימי חופשה לא ברור באם יש לו חובה כלשהי לתשלום במקרה כאמור.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1