www.ovdim.org.il

פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • חיוב המעסיק לפדיון ימי חופשה לאחר הפרישה
  אליהו
  שלום,
  אני היום בגיל 67 וחצי יש לי 5 חודשים של ימי חופשה שצברתי בהסכמת החברה
  שאלה: האם החברה יכולה לחייב אותי לפדות את ימי החופשה שיש לי בכסף שישולם לי (מה שאני לא מעוניין)?
  אם כן לפי מה צריכים לשלם לי?
  תודה רבה
  הוספת תגובה
  סגור
  • ימי חופשה
   עו"ד אריק שלו
   לא ברור מה אתה כן מעוניין שיקרה. להמשיך לעבודה ולצאת לחופשה. החברה רוצה שתסיים את העבודה ויפדו לך את ימי החופשה. באופן עקרוני החברה יכולה להחליט על סיום תקופת העבודה באופן מסודר ובפיטורין בשל הגעה לגיל פרישה ואולי סיבות אחרות. בלי קשר באם אתה עובד במקום עדיין אתה יכול לנצל ימי חופשה בכפוף לאישור מעסיק ליציאה.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1