www.ovdim.org.il

פורום פרישה מעבודה ופנסיה

מנהל הפורום:
עו``ד עדנה סעאתי  053-9428386
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • חישוב פיצויי פיטורין לפי שכר אחרון או לפי סעיף בהסכם הרחבה
  בוקריס מצליח
  שלום
  אני עובד באותה חברה 16 שנה (מ-2004)
  החברה בתחום היהלומים ונודע לי לאחרונה שחל עליה הסכם הרחבה.
  בהסכם זה פיצויי פיטורין מחושבים לפי ס' 14.
  אני מעולם לא ידעתי על סעיף זה... רק בחדשים האחרונים שהודיעו לי על פיטורין אפשריים.
  המעסיק הפריש 8.33 % כנדרש בס' 14
  היות שאינני חתום על סעיף זה בשום צורה (לא חתמתי גם על הסכם ההרחבה) ...
  האם החישוב צריך להיות לפי שכר אחרון כפול שנות העבודה או לפי ס' 14?
  הוספת תגובה
  סגור
  • חישוב פיצויים וסעיף 14 לחוק
   עו"ד עדנה סעאתי
   בענף היהלומים חל צו ההרחבה שלפיו ישנה חבות למעסיק להפריש פנסיה מקיפה ופיצויים בגובה 8.33% מידי חודש בחודשו. בהנחה שהמעסיק מילא אחר התחייבותו זו והפריש מידי חודש 8.33% מתחילת העסקתך, אז המעסיק ישחרר את מלוא הפיצויים ויתן טופס 161 ויצא ידי חובתו. במידה ולא עשה כן, עליו להשלים לפי שכר אחרון.
   עו"ד עדנה סעאתי - 053-9428386

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1