www.ovdim.org.il

האם הוראות בהסכם עבודה גוברות על התכתבות במייל בין מעסיק לבין עובד?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חוזה עבודה בין עובד לבין מעסיק מביא לידי ביטוי את כל ההבנות וההסכמות שבין המעסיק לבין העובד ומטרתו העיקרית היא להסדיר את יחסי העבודה בין הצדדים ולהעניק להם הגנה. החוק לא מחייב את המעסיק ואת העובד לחתום על חוזה עבודה ביניהם אך חוק הודעה לעובד מחייב כל מעסיק למסור לעובד הודעה על תנאי עבודתו וזאת לא יאוחר מ-30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו.


חובת המעסיק למסור לעובדיו הודעה על תנאי העבודה


ההודעה לעובד אמורה להימסר לו בכתב ועליה לכלול את שכרו של העובד, תנאי עבודתו, שעות העבודה, תנאים סוציאליים ועוד. יובהר כי חוזה עבודה אישי אינו יכול לפגוע בזכויותיו של העובד אלא אך ורק להיטיב עימו ולהוסיף זכויות על אלו שהוא זכאי להן מכוח החוק, צו הרחבה או הסכם קיבוצי. חוזה עבודה אישי יכול רק להיטיב עם העובד ולהוסיף לו זכויות על הזכויות שהוא זכאי להן לפי החוק ולפי הסכמים קיבוציים. סעיף שמנוגד לחוק בחוזה עבודה לא יחייב את העובד גם אם הוא חתם על החוזה.


סעיף בחוזה עבודה אשר אוסר על עובד לפנות לערכאות כדי לתבוע את המעסיק בגין הפרת זכויותיו לא יהיה תקף. זאת מכיוון שפנייה לערכאות משפטיות היא זכות בסיסית של כל אדם, על כן אין להגביל זכות זו וסעיף כזה בחוזה עבודה ייחשב לבטל.


האם הוראותיו של חוזה עבודה גוברות על התכתבות בין המעסיק לבין העובדת במייל?


מעסיק החליט לגייס עובדת לעבודה על בסיס הסכמתה לתנאי שכר במייל, אך הסכמת העובדת לא השתקפה בחוזה העבודה שלה. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב התמקד בשאלה הבאה - האם חוזה העבודה גובר על הסכמת הצדדים שגובשה לפני החתימה על החוזה.


לפי הפרטים שפורטו בפסק הדין, העובדת החלה במגעים עם חברה שפועלת בתחום המזון לצורך החלפת מנהלת חשבונות אשר יצאה לחופשת לידה. הצדדים חתמו ביניהם על חוזה עבודה לתקופה קצובה לתקופה של 8 חודשים, אך עם זאת נקבע כי כל אחד מהצדדים רשאי להביא לסיום החוזה עוד לפני תום התקופה בהודעה של 14 יום מראש.


המעסיק אמר לעובדת שאם לא תדאג לתקן את תלוש השכר היא תצטרך לעזוב את העבודה


כחודש לאחר תחילת ההעסקה, המעסיק פנה לעובדת כדי לברר מדוע ציינה בתלוש השכר שלה ששכרה גבוה יותר מהשכר שסוכם עימה בתכתובת המייל. העובדת טענה כי זהו השכר שנקבע בחוזה העבודה שלה, אך המעסיק הבהיר בפניה שאם לא תדאג לתקן את תלוש השכר היא מחויבת לעזוב את מקום העבודה באופן מידי וכך עשתה.


המעסיק טען להגנתו שהדברים סוכמו עם העובדת במייל והוסיף כי התכתבות במייל אינה פחותה במשקלה בהשוואה להסכמים. המעסיק טען כי לאחר ששאל את העובדת לפשר הפערים בשכר היא השיבה שאינה מתכוונת לשנות את תלוש השכר והבהירה לו שאם יתעקש על שינוי התלוש היא תעזוב את מקום העבודה באופן מידי וכך אכן עשתה.


על כן המעסיק טען כי העובדת נטשה את מקום העבודה שלה מבלי שמסרה הודעה מוקדמת ועל כן היא מחויבת לשלם לו דמי הודעה מוקדמת שמשקפים 14 ימי עבודה.


הסכם עבודה גובר על התכתבות בדואר האלקטרוני


לאחר שבחן את כלל העדויות והראיות, בית הדין הבהיר שגם אם העובדת דיברה עם המעסיק אודות שכר שונה מזה שהופיע בחוזה העבודה אין לדבר כל משמעות משפטית. עוד נקבע כי הסכם העבודה גובר על התכתבות בדואר אלקטרוני מאחר שההסכם נחתם על פי דין במקום מתן הודעה לעובד על פי חוק. כמו כן נקבע כי הסכם העבודה האחרון הוא המחייב והקובע.


בית הדין הוסיף כי בחוזה עבודה צוין שכל תוספת או שינוי בסעיפי ההסכם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים.


בית הדין הוסיף כי חוזה העבודה הוכן על ידי המעסיק בעצמו ועל כן חל כאן כלל משפטי שלפיו אם החוזה ניתן לפירושים שונים ולאחד הצדדים היה יתרון בעיצוב תנאיו הרי שפירוש החוזה נגדו יהיה עדיף על פני פירוש החוזה לטובתו.


העובדת אמנם התפטרה אך המעסיק הפר את הסכם העבודה ולכן יישא בנזקיה


בסופו של דבר בית הדין לעבודה פסק לעובדת פיצוי בסך כולל של 11 אלף שקלים, מכיוון שבעקבות קבלתה לעבודה היא דחתה הצעות עבודה אחרות ואף חלף חודש ימים עד שהעובדת מצאה עבודה חלופית שבה השתכרה שכר נמוך יותר.


עם זאת, בית הדין קבע כי המעסיק הצליח להוכיח באמצעות תכתובת בין הצדדים כי העובדת היא זו שנטשה את מקום העבודה ולכן התפטרה ולא פוטרה. למרות זאת, בית הדין קבע כי העובדת אמנם התפטרה אך לנוכח הפרת ההסכם על ידי המעסיק הוא מחויב לשאת בנזקיה. לפיכך, המעסיק חויב לשלם לעובדת את הפרשי השכר אשר בנוגע אליהם הייתה מחלוקת בין הצדדים, את פדיון החופשה ואת הפרשות הפנסיה.


מכיוון שהעובדת עזבה את מקום עבודתה מבלי שמסרה הודעה מוקדמת כפי שהתחייבה בחוזה העבודה, קוזז מהפיצוי שנפסק לה סך של 3,000 שקלים.


סע"ש 30868-12-18

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.