www.ovdim.org.il

מהם הכללים שהוכרו בפסיקה ביחס לעריכת שימוע לפני פיטורים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, אסור למעסיק לפטר עובד ולפגוע בזכות שלו להמשיך לעבוד לפני שנתן לו הזדמנות ראויה והוגנת להשמיע את טענותיו נגד הכוונה לפטרו. חשוב לציין כי זכותו של העובד לשימוע אינה מוגבלת אך ורק למקרים של פיטורים, אלא תקפה גם במקרים שבהם המעסיק מעוניין לשנות את תנאי ההעסקה של העובד ולהעבירו לתפקיד אחר, לשנות את היקף משרתו, להפחית את שכרו או לשנות את מקום עבודתו.


במסגרת חובות המעסיק כלפי העובד הוא מחויב לתת לעובד פרק זמן סביר להיערך לשימוע, המעסיק מחויב ליידע את העובד שיש לו את הזכות להגיע לשימוע בליווי עורך דין או כל אדם אחר לפי בחירתו. המעסיק מחויב לוודא שהעובד מבין שמדובר בשיחת שימוע לפני פיטורים ושטענותיו במהלך השיחה יובאו בחשבון לצורך קבלת הכרעה סופית בעניינו.


הזימון לשימוע צריך להיעשות בכתב


נוסף על כך, הזימון לשימוע צריך להיעשות בכתב כאשר המעסיק מחויב לפרט בו את טענותיו נגד העובד ולאפשר לו לעיין במסמכים רלבנטיים ובמידע שהסתמך עליהם. אם העובד ביקש לדחות את השימוע כדי שיוכל להתכונן ולהיערך אליו, המעסיק יצטרך לעשות כל שביכולתו כדי להיענות לבקשתו ולאפשר לו להיערך אליו כראוי.


חובה נוספת של המעסיק היא לתעד את שיחת השימוע בפרוטוקול, את תגובתו של העובד לטענות נגדו ואף להחתימו על הפרוטוקול שבו יופיע התאריך שבו נערך השימוע.


יתרה מזאת, המעסיק מחויב לערוך לעובד את השימוע בנפש חפצה ובתום לב ואין הוא יוצא ידי חובה בעריכת טקס פורמלי בלבד. במסגרת השימוע המעסיק מחויב להציג לעובד את טענותיו נגדו ולאפשר לו להגיב על כל אחת ואחת מהן. לאחר השימוע המעסיק מחויב לשקול את הטענות שהעלה העובד ביחס לאפשרות שיפוטר מהעבודה, וזאת לפני קבלת הכרעה סופית בעניינו. לאחר השימוע המעסיק מחויב להעביר לעובד תשובה ברורה ביחס להחלטה שהתקבלה במסגרתו.


האם המעסיק בחן את טענותיו של העובד בפתיחות?


מינוי מחליף לעובד לפני השימוע, כמו גם מסירת הודעת פיטורים במהלך השימוע או זמן קצר אחריו עלולים להצביע על כך שהמעסיק לא בדק את טענותיו של העובד ולא שקל אותן בפתיחות. פיטורים שנעשו כך ייחשבו לפיטורים שההחלטה ביחס אליהם התקבלה לפני עריכת השימוע.


מעסיק שמעוניין לשמור על זכותו להוכיח שהשימוע התקיים כדין יצטרך לשמור ברשותו העתק של הזימון לשימוע, של פרוטוקול השימוע כמו ושל כל התכתבות הקשורה לשימוע אשר התבצעה בין המעסיק לבין העובד ובין המעסיק לבין הממונים על העובד. אם יש ועד עובדים במקום העבודה, נציג הוועד רשאי להשתתף בשימוע בכפוף לכך שהעובד מעוניין בכך.


האם מעסיק רשאי לקיים לעובד שימוע מאוחר?


לפי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, במקרה שעובד פוטר ללא שימוע, למעסיק מותר לערוך לו שימוע מאוחר גם אם השימוע בוצע אחרי שהתקבלה הכרעה ביחס לפיטורי העובד ונמסרה לו הודעת פיטורים. כדי ששימוע מאוחר יתקן פגם של פיטורים שנעשו ללא שימוע, הוא צריך להיעשות בנפש חפצה, בתום לב ותוך הבעת נכונות לשקול שוב את ההחלטה על הפיטורים.


בית הדין ייבחן האם הודעת הפיטורים שקיבל העובד יצרה עבורו מצב בלתי הפיך או שלחילופין השימוע המאוחר יכול לתקן את הפגם שנוצר ולאפשר לעובד להעלות את טענותיו בפני המעסיק ולשכנע אותו שיחזור בו מהחלטת הפיטורים.


מה המשמעות של היעדר התייצבות של העובד לשימוע?


לפי פסיקת בתי הדין לעבודה, המשמעות של אי התייצבות עובד לשימוע היא ויתור על האפשרות להעלות טענות בפני המעסיק. עם זאת, אי התייצבות לשימוע אינו בגדר הסכמה לפיטורים ואינו הופך את החלטת המעסיק על פיטורים להתפטרות של העובד. מאחר שעובד רשאי לוותר על זכות הטיעון שלו, אי התייצבותו לשימוע לא תיחשב לעבירת משמעת. יובהר כי עובד שמתחמק מהתייצבות לשימוע או מנסה לייצר סחבת בהליך הפיטורים באמצעות דחייה של השימוע ייחשב כמי שהתנהל בחוסר תום לב כלפי המעסיק.


כאשר המעסיק הפר את אחת החובות שמוטלות עליו בנוגע להליך השימוע, מומלץ לפנות אליו בכתב ולבקש ממנו שידחה את הליך השימוע. במקרים רבים העברת מכתב מנומק למעסיק שבו יובהרו הפגמים שנפלו בזימון לשימוע יוכלו לסייע לעובד ולעיתים אף להוביל לביטול השימוע והפיטורים.


הגנה נוספת לעובדים שחלים לגביהם הסכמים קיבוציים


במקרים רבים, עובדים שחלים לגביהם הסכמים קיבוציים ייהנו מהגנה נוספת מפני פיטורים אשר באה לידי ביטוי במעורבות של ועד העובדים בהליך הפיטורים. בחלק מהמקרים, המעסיק אף יחויב להיוועץ עם ועד העובדים לפני שהוא נוקט בהליך פיטורים מול העובד. בחלק מההסכמים הקיבוציים אף נקבעו הליכים ליישוב חילוקי דעות בין עובד לבין מעסיק. אם מדובר בפיטורי צמצום במקום עבודה שבו יש ועד עובדים, המעסיק יהיה מחויב להיוועץ עם נציגות העובדים לפני הפיטורים מכוח חובת תום הלב שחלה עליו, זאת גם במקרים שבהם חובה זו לא עוגנה בהסכם קיבוצי.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.