www.ovdim.org.il

איך התיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד יסייע בצמצום פערי השכר בין גברים לנשים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מטרתו המוצהרת של חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (להלן: "החוק") היא למנוע אפליה ולקדם שוויון בין גברים ובין נשים בכל הקשור לשכר או לגמול אחר הקשור לעבודה. בסעיף 2 לחוק נקבע כי עובדת ועובד שמועסקים אצל אותו המעסיק באותו מקום עבודה, יהיו זכאים לשכר שווה עבור אותה עבודה, עבור עבודה שווה בעיקרה או עבור עבודה שוות ערך.


בסעיף 2 לחוק נקבע כי הוראה זו תחול גם באשר לכל גמול אחר שמעניק המעסיק לעובד בקשר לעבודתו כולל תוספת שכר, טובת הנאה, מענק, תנאים נלווים, תשלומים לכיסוי הוצאות, תשלומים עבור החזקת רכב, שימוש בטלפון, שעות נוספות, שימוש ברכב או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף.


קושי רב במימוש הזכות לשכר שווה לעובדת ולעובד


למרות החובה שמוטלת על מעסיקים מכוח החוק כאמור, בפועל ישנו קושי רב במימוש הזכות הזו כאשר עובדים רבים חוששים לפנות למעסיקם תוך עמידה על זכותם לקבל שכר שווה במהלך תקופת העסקתם. על כן, המחוקק ראה לנכון להוסיף כלי שיסייע לעובדים לממש את זכותם לשכר שווה ולחייב מעסיק פרטי של 518 עובדים ויותר לאסוף נתונים אודות שכרם של עובדיו ולערוך דו"ח ביחס לרמות השכר ופערי השכר במקום העבודה.


בדו"ח הפנימי שיערוך המעסיק יהיה עליו לפרט את רמות השכר של כל העובדים לפי חלוקה של סוגי משרות, סוגי עובדים ודירוגים וזאת תוך ציון הפערים בשכר של כל אחד מפילוחי העובדים. בהתבסס על הדו"ח הפנימי שערך המעסיק, הוא יחויב למסור לכל העובדים עדכון בדבר הפילוח שאליו הם משתייכים ואודות פערי שכר בתוך אותו פילוח. יתרה מזאת, במסגרת חובתו החוקית, המעסיק יידרש לפרסם לציבור דו"ח פומבי שיכלול דיווח אודות פערי השכר באחוזים במקום העבודה. הדו"ח יפורסם בדרך שאינה מאפשרת זיהוי של העובדים ואינה כוללת מידע שעלול לפגוע בסודות מסחריים של המעסיק.


המעסיק מחויב להפיק דו"ח פנימי ודו"ח פומבי מדי שנה


לפי הוראת החוק החדשה, גופים ציבוריים ופרטיים שבהם מועסקים יותר מ-518 עובדים, יפיקו מדי שנה דו"ח פומבי ודו"ח פנימי שמפרט את פערי השכר הקיימים במקום העבודה בין גברים לנשים ובתוך כך ימסרו לעובדים הודעה ביחס לפערי השכר בקבוצה המתאימה לכל אחד מהם. בחישוב של מכסת העובדים המעסיק יתייחס לכלל העובדים שהיו עימו ביחסי עובד – מעסיק בתאריך 31.12 בשנת הדיווח וזאת כולל גם עובדים בחופשה ללא תשלום ועובדים שלא עבדו במשך כל השנה הקלנדרית שקדמה למועד של הדיווח.


מה נכלל במסגרת הדו"ח הפנימי?


במסגרת הדו"ח הפנימי ייכללו בין היתר הנתונים הבאים: השכר הממוצע של העובדים בחלוקה לפי פילוח של העובדים, תוך פירוט פערי השכר באחוזים בכל קבוצה של עובדים לפי מין העובד, פילוח של העובדים במקום העבודה לפי סוגי עובדים, משרות ודירוגים, שיעור העובדים, בהתייחסות לפי מין, ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה וכן שיעור העובדים שמקבלים השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם.


מה נכלל במסגרת הדו"ח הפומבי?


הדו"ח הפומבי שיכין המעסיק יכלול בין היתר נתונים באחוזים בדבר פערי השכר הממוצע של עובדים המועסקים אצלו בחלוקה להעסקה במשרה מלאה, במשרה חלקית וכל זאת בהתייחסות לפי מין. הדו"ח הפומבי יכלול בנוסף גם נתונים אודות פערי שכר ממוצע של עובדים המועסקים אצל המעסיק בהתאם לפילוח העובדים בהתייחסות שנעשית לפי מין. יתרה מזאת, הדו"ח הפומבי יכלול התייחסות לנתונים באחוזים בדבר שיעור העובדים במקום העבודה ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה, כמו גם פירוט ביחס לעובדים שמקבלים השלמה לשכר מינימום מכוח הסדר או הסכם, בהתייחסות שנעשית לפי מין.


בדו"ח אין להתחשב ברכיבי שכר שאינם חייבים במס


לצורך הפקת הדו"ח, המעסיק יצטרך להתחשב ברכיבי שכר לפי שווי מס ולא לפי העלות שלהם עבורו. יתרה מזאת, בדו"ח אין להתחשב ברכיבי שכר שלפי פקודת מס הכנסה והתקנות הם אינם חייבים במס. במסגרת הדיווח על השכר המעסיק יצטרך לכלול רכיבים כגון ריווח מעבודה או השתכרות, כל טובת הנאה, תוספת, מענק, קצובה, תשלום לכיסוי הוצאות, תנאים נלווים, תשלומים עבור החזקת רכב, שעות נוספות, שימוש בטלפון, רכישת ספרות מקצועית, שימוש ברכב, ביגוד או כל תגמול אחר שניתן לעובד בכסף או בשווה כסף, באופן ישיר או עקיף.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.