www.ovdim.org.il

עירייה תשלם שכר לעובד למרות העסקה שלא כדין

דרגו את המאמר

העירייה תשלם שכר של עובד למרות העסקה שלא כדין


שע (נצ') 46435-06-11‏


עיריית נצרת עילית ומשרד התחבורה ערכו דיונים בנוגע לפתיחת משרד רישוי בעיר. בסופו של היום, הוסכם על הקמת משרד רישוי בנצרת עילית והעירייה התחייבה להעמיד לרשות משרד התחבורה מבנה ושתי מזכירות בהיקף של משרה וחצי. אחד מעובדי העירייה פנה למנכ"ל העירייה והציע את אשתו לעבודת המזכירות. לאחר שלא נמצאה עובדת מתאימה, הוסכם להעסיק את אשתו של העובד.


האישה נשלחה לתקופת הכשרה במשרד הרישוי בחיפה והועסקה במקום במשך תקופה קצרה. עם זאת, בין משרד התחבורה לבין העירייה ניטשה מחלוקת בנוגע לזהות המעסיק של העובדת והאחרונה לא קיבלה את שכרה. הצדדים נאלצו להגיע לבית הדין לעבודה אשר נדרש להכריע בנוגע לזהות המעסיק וקיומם של יחסי עובד מעביד.


לאחר בחינת נסיבות המקרה, נקבע כי העירייה הייתה מעסיקתה של התובעת. כעת, העירייה טענה כי היא אינה צריכה לשלם את שכרה של העובדת וזאת משום שהאחרונה הועסקה שלא כדין. בית הדין לעבודה קבע כי למרות שאכן מדובר בהעסקה שלא כדין, על העירייה לשאת בתשלום שכר העבודה במקרה דנן.


העסקה שלא כדין, מדוע?


ראשית, יש להבין מדוע התובעת הועסקה שלא כדין. בעניין זה ניתן לציין את העובדה כי התובעת לא עברה מכרז בטרם התקבלה לעבודה. גזבר העירייה העיד בפני בית הדין כי תהליך קליטת העובדים מתבצע רק לאחר פרסום מרכז והתכנסות ועדת בחינה בעקבותיו. ועדת הבחינה אמורה לראיין את המועמדים ולאייש את התפקיד בהתאם למרכז ולבחינה. כמו כן, העירייה הפנתה לסעיף 167 לפקודת העיריות אשר קובע שורה של כללים בנוגע למינויים של פקידים (כללים אשר לא התקיימו במקרה דנן).

 

      קראו עוד בתחום זה:


בית הדין לעבודה ציין כי לא הייתה מחלוקת שהתובעת לא עברה את התהליך הנ"ל. יתרה מכך, הוכח מעל לכל ספק כי קבלתה של האחרונה לעבודה הייתה "מנוגדת להוראות פקודת העיריות". עם זאת, בית הדין ציין כי לא היה ניתן להתעלם מכך שגם גזבר העירייה הודה כ"היו מקרים בהם העסקתם של עובדים שונים אושרה על ידו, בהתאם למקור תקצוב, וזאת למרות שהאחרונים לא נקלטו בהתאם לכללים".


הגזבר טען כי הוא אכן אחד הגורמים המוסמכים לקבל החלטה כאמור, אך החלטה זו צריכה לקבל גם את אישורם של היועצת המשפטית וראש העירייה. אישורים אלו לא התקבלו במקרה דנן. העירייה טענה עוד כי לא התקיימו במקרה זה הוראותיו של סעיף 203(א) לפקודת העיריות, ופעולה של מנכ"ל העירייה אינה יוצרת בהכרח מחויבות כלפי העירייה.


החלטת בית הדין


בית הדין לעבודה ציין כי טענות העירייה כפי שפורטו לעיל לא היו יכולות לפטור את האחרונה מהאחריות לנזק אשר נגרם לתובעת, עובדת שטרם קיבלה את שכרה עד היום. אכן, סעיף 203(א) לפקודת העיריות קובע כי התחייבות כספית של העירייה לא תחייב את העירייה במידה ולא היו בה חתימות העירייה, ראש העירייה וגזבר העירייה. עם זאת, העדר חתימות זה איננו יכול להביא ל"בטלות אוטומטית של זכויות אשר נקבעו לטובת צד שלישי". קל וחומר כאשר צד זה מוגן על פי חוק החוזה (חלק כללי), התשל"ג-1973.


בית הדין קבע כי גם אם החוזה אשר נחתם בין התובעת לבין העירייה לא היה חוקי, יש להחיל על המקרה את הוראות סעיף 31 לחוק החוזים הקובעות כי "בית המשפט רשאי, כאשר צד אחד ביצע את חיובו לפי החוזה, לחייב את הצד השני בקיום החייב שכנגד, כולו או מקצתו".


בית הדין ציין כי הוכח שהתובעת במקרה דנן ביצעה את חלקה בחוזה. דהיינו, היא עברה הכשרה לקראת העסקתה וציפתה לקבל תגמול בגינה. אי לכך, נקבע כי ניתן לחייב את העירייה, מכוח חוק החוזים, בתשלום הסכום אשר יש לשלם לתובעת.
בית הדין הפנה לסוגיה דומה אשר נתונה בע"ע (ארצי) 635/07 עיריית נצרת – יוסף ח'טאב (שניתן בספטמבר 2008). השופטת (בתוארה אז), נילי ארד, קבעה במקרה זה כי כאשר מדובר בעובד אשר עבד בפועל, והתקבל גרסתו לקבל מתכונת עבודתו, אזי הוא זכאי לתשלום גם אם לא הועסק כדין.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.