www.ovdim.org.il

ראיון עבודה בחוסר תום לב ופיצויים לעובד לאחר ימים ספורים בלבד

דרגו את המאמר

אחת העילות הנפוצות לפיטורי עובדים לאחר זמן קצר הינה "אי התאמה". מדובר בטענה "פופולארית" משהו בקרב מעסיקים וזאת משום שהיא איננה דורשת פירוט סיבות או עמידה בתנאים מקדימים כלשהם. אין ספק, מעסיק רשאי להביא להפסקת עבודתו של פלוני מחמת אי התאמה. מדובר אפוא בחלק בלתי נפרד מהפררוגטיבה הניהולית של המעביד. האם פיטורים אלה, מחמת אי התאמה ולאחר זמן קצר, יכולים להקים זכות לפיצויים?

 

הזכות לקבל מהמעסיק פיצויי פיטורים נולדת בהתקיים שני תנאים. אחד - העובד פוטר מעבודתו. שניים - העובד צבר וותק של שנה במקום העבודה. לעיתים, בתי הדין לעבודה פוסקים פיצויי פיטורים גם עבור עובדים אשר אינם מקיימים את שני התנאים האמורים. לדוגמא, מוכרת הזכות של עובד להתפטר מהעבודה בדין מפוטר, דהיינו בנסיבות שאינן תלויות בו.

 

      קראו עוד על ראיונות עבודה:

דוגמא מוכרת לכך הינה התפטרות מחמת מעבר מקום מגורים. עם זאת, אין ספק כי במרבית המקרים בהם עובד מפוטר בתוך פחות משנה, זכאותו לפיצויי פיטורים נשמטת תחת רגליו. מקל וחומר כאשר עסקינן בימים ספורים. אולם, ישנם גם חריגים. להלן דוגמא למקרה כאמור.

 

ראיון עבודה בחוסר תום לב - קבלת עובדת חסרת ניסיון ופיטוריה בגין אי התאמה

 

עובדת אשר התקבלה לעבודה בחברת אופטיקה הגישה לבית הדין לעבודה תביעה לתשלום פיצויים בגין פיטורין שלא כדין, וזאת למרות שהיא הועסקה בחברה יום אחד יותר משבוע. עובדות המקרה היו כדלקמן. במהלך ראיון עבודה אשר נערך לתובעת, היא אמרה למראיינת כי היא "חסרת ידע בהכנת מאזנים ו/או הנהלת חשבונות". יודגש כי המשרה הייתה לניהול חשבונות בחברה.

 

חרף הדברים הללו, ולמרות שלא היה מדובר בתשובות שניתנו כנגד שאלות מכשילות בראיון עבודה, המעסיק החליט לקבל את העובדת לשורותיו. המעסיק אמר למועמדת כי מנהלת החשבונות בחברה תלמד אותה את רזי המקצוע ותחפוף אותה כראוי. כעבור זמן קצר, המעסיק הפסיק את עבודתה של התובעת מחמת אי התאמה.

 

בית הדין לעבודה בחן את נסיבות המקרה וקבע כי המעסיק התנהל כלפי התובעת בחוסר תום לב. הודגש כי האחרונה התקבלה לעבודה למרות שהיא הצהירה ברייש גליי שאין לה ניסיון ו/או ידע בתחום המדובר. השופטים קבעו כי ראיון העבודה היה שטחי ולא ניתנה לעובדת תקופת התאקלמות מתאימה אשר הייתה מאפשרת לה להוכיח את עצמה במקום העבודה.

 

אי לכך, נקבע כי מדובר בפיטורים שנעשו בחוסר תום לב ועל כן המעסיק חויב בתשלום שכר עבודה אחד בסך 7,000 שקלים. כמו כן, בית הדין לעבודה חייב את המעסיק גם בתשלום 1,500 שקלים בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 


פסקי דין וחדשות - ראיון עבודה

האם קבלת עובד על בסיס ראיון עבודה שנוהל בחוסר תום לב הצדיק פיצויים בעקבות פיטורים לאחר ימים ספורים בלבד? 

בעת קבלה לעבודה בנמל אשדוד, נדרש המועמד להצהיר על קרובי משפחה העובדים בחברה הממשלתית... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.