www.ovdim.org.il

מתן צו מניעה המבטל את החלטת העירייה בדבר הפסקת עבודתו ופיטורין

דרגו את המאמר

ביטול פיטורים בעירייה בעקבות פגמים בשימוע – צו מניעה עד למתן פסק דין בתביעה עיקרית

 

המבקש עבד בעיריית ירושלים במשך כמעט 11 שנים בתפקיד מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות בעירייה. לתפקיד זה מונה המבקש במסגרת מכרז אשר נערך כדין בסוף ינואר 2006. במסגרת תפקיד זה היה מופקד המבקש, בין השאר, על פרויקט ה"רכבת הקלה". חוזה העבודה במסגרתו מועסק המבקש היה חוזה מיוחד להעסקת עובד אשר נחתם ביוני 2002 והיה תקף לארבע שנים.

 

חוזה העבודה הוארך מדי שנה, מעבר לשנת 2006, ושונה לאחר בחירתו של המבקש לתפקידו לאחר המכרז. בנובמבר 2008 נפגש מנכ"ל העירייה עם המבקש והודיע לו כי ראש עיר דורש באופן מיידי את עזיבתו. כ-12 ימים לאחר מכן פורסמה כתבה בעניין בעיתון מקומי ובינואר 2009 החלו הליכי פיטורים בעניינו של המבקש. באמצע פברואר 2009 קיבל המבקש הודעה על הפסקת עבודתו.

 

      קראו עוד בתחום:

 

המבקש הבין בתחילת מרץ 2009 כי פורסם מכרז על משרתו. את קיומו של מכרז זה ביקש המבקש למנוע, וזאת משום שהוא הגיש תביעה לבית הדין לעבודה למניעת פיטוריו. המבקש טען כי פיטוריו לא היו עניינים. לטענתו, אין זה ייתכן שחוזה העבודה שלו הוארך ביוני 2008, בהתבסס על חוות דעת מקצועיות הנוגעות לתפקודו, ובנובמבר אותה השנה הודיע ראש העיר על רצונו לפטר אותו.

 

דבריו של המבקש לא נסתרו על ידי העדים מטעם העירייה. יתרה מכך, דבריו אף חוזקו על ידם. העדים מטעם העירייה טענו כולם כי הם הלינו על תפקודו של המבקש בפני ראש העיר, בטרם החליט האחרון להאריך את חוזהו. דהיינו, ניתן היה לומר שההארכה נעשתה תוך הפעלת שיקול דעת, על ידי ראש העיר, וכאשר כל העובדות הונחו שולחנו.

 

התנהלות העייריה לפני השימוע

 

בית הדין קבע כי גם התנהלותה של העירייה כלפי התובע, בתקופה שלפני שנערך לו שימוע כדין, הייתה לקויה. בפסק הדין הוגדרה התנהלות העירייה בתקופה זו כ"חסרת תום לב ולקויה". מנכ"ל העירייה העיד כי הוא ביקש לפטר את התובע כבר ביוני וביולי 2008, והסיבה היחידה שהאחרון נבחר לתפקיד הייתה משום שראש העיר הקודם ביקש "להגן עליו".

 

 

מעדות המנכ"ל עלה כי לאחר בחירתו של ראש העיר החדש, פעל האחרון להביא להפסקת עבודתו של המבקש תוך שהוא מנסה להשפיע בכך על ראש העיר הנבחר. כתוצאה מכך, המבקש לא הוזמן לישיבות וסמכויות שונות ניטלו ממנו. למעשה, פעולות לשלילת סמכויותיו של המבקש נעשו עוד טרם החל הליך חוקי כלשהו להביא לסיום העסקתו. "את השתלשלות הדברים והתנהגות העירייה כלפי המבקש, בתקופה שלאחר הארכת החוזה יש לראות בחומרה וכלוקה בחוסר תום לב", נכתב בפסק הדין.

 

פגמים בהליך השימוע

 

בית הדין לעבודה ציין, כי גם בהליך השימוע אשר נערך למבקש, נפלו פגמים המצדיקים את השבתו של האחרון לעבודתו ומניעת יציאת העירייה במכרז למשרתו. בית הדין קבע כי לא די בכך שהעירייה פעלה שלא כראוי לפני השימוע, ויש לבחון את תקינותו של הליך השימוע שבוצע בפועל. דהיינו, לבחון האם מכתב ההודעה על סיום ההעסקה, באמצע פברואר 2009, נשלח למבקש כדין.

 

ב-1 לינואר 2009 המבקש נקרא לפגישה בלשכת המנכ"ל ונשאל מה החליט לגבי המשך עבודתו. המבקש הודיע כי הוא מעוניין להמשיך בתפקידו ולבצע את מדיניות העירייה נאמנה. המנכ"ל ענה למבקש כי במידה וזוהי עמדתו, בקרוב יימסר לו מכתב פיטורים מעבודתו. תיאור הדברים הנ"ל, כפי שהופיע בתצהירו של המבקש, לא נסתר על ידי ההגנה. לאמור, עוד בטרם החל השימוע בעניינו של המבקש, המנכ"ל הודיע לו על פיטוריו.

 

שבוע לאחר מכן, ב-8 לינואר 2009, המבקש התריע בעניין שלילת סמכויותיו ושרירות פיטוריו. הוא נאלץ לשלוח תזכורת בעקבות אי מענה, ועשרה ימים לאחר מכן השיב לו המנכ"ל במכתב בו פורטו "הליקויים אשר נמצאו בתפקודו ואשר ישבו בבסיס ההחלטה על פיטוריו". מדובר בליקויים אשר נטענו כנגד התובע עוד טרם הארכת חוזהו.

 

המבקש שלח מכתב מפורט לקראת השימוע ובו התייחס לתלונות בנוגע לטיב תפקודו. למכתב צורפו 60 נספחים ופרק אשר נגע בתפקוד המבקש והתייחסות ספציפית לכל אחד מסעיפים מכתב המנכ"ל. מכתב זה מוען גם לראש העין, למהנדס העיר, מנהל משאבי אנוש, ליועץ המשפטי, למבקרת העירייה וליו"ר ארגון העובדים.

 

חרף כך, יום לאחר מכן כבר החלה העירייה הלכה למעשה בפיטוריו של התובע. כמו כן, גם ועדת השימוע פעלה שלא כדין. לדוגמא, בתום הועדה נאמר לצדדים כי ישלח פרוטוקול הדיונים למתן הערות ואכן הפרוטוקול נשלח ב-4 לפברואר 2009. דא עקה שכבר ב-2 לפברואר נשלח מכתב בנוגע לפרישת עובדים למבקש. דהיינו, עוד טרם קיבלה העירייה את הערות הצדדים לפרוטוקול ועדת השימוע, כבר החלו הליכים בנוגע לפיטוריו של המבקש.

 

"אין היגיון ואף אין תקינות מנהלית בלוח זמנים זה, שכן משפרוטוקול השימוע לא סופי לא יכולה להתקבל החלטה סופית, ובכך יש פגם דהיינו קביעת ועדת פיטורים טרם סיום הליך השימוע", נכתב בפסק הדין. כמו כן, ההחלטה לגבי פיטוריו של המבקש בועדת השימוע לא התקבלה בכתב בחתימת חבריה. מדובר אפוא בפגם נוסף היורד לשורשו של העניין.

 

הסעד

 

השיקולים הרלבנטיים אשר עומדים בפני בית הדין לעבודה בבואו לקבוע האם יש לתת למבקש סעד זמני המונע את הפסקת עבודתו, נוגעים להתנהלותו של המבקש (אשר נמצאה תקינה) אל מול התנהלות העירייה (שנמצאה בלתי תקינה).

 

במקרה דנן, בית הדין התייחס לסמיכות הזמנים בין הארכת החוזה לפיטורים, לקשר בין שלילת סמכויותיו של המבקש ופיטוריו, להתנהלות ועדות השימוע והפיטורים, וכן לחובת תום הלב אשר הופרה על ידי מנכ"ל העירייה והגורמים השונים מטעמה. "מצאנו שמקרה זה הוא ממין המקרים החריגים בהם יורה בית הדין על אכיפת יחסי העבודה לאחר שעשה את האיזונים ולנוכח הפגמים החמורים שמצא לכל אורך הדרך בהתנהלות המשיבה, כל אחד מהם לחוד, וקל וחומר כולם יחד", סוכם.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.