www.ovdim.org.il

האם עובד בעיריית נצרת זכאי לצבור חופשה שנתית?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

צבירת ימי חופשה של עובד מדינה  – דוגמא לפסק דין

 

האם עובד אשר נמנע ממנו לצאת לחופשה שנתית (22 ימים בשנה), רשאי לדרוש את פדיון החופשה לאחר יציאתו לפנסיה? האם זכאי הוא לכל הימים שנצברו בעבורו, למרות שהמקסימום המותר בשירות המדינה עומד על 55 ימים בשנה (לשבוע של חמישה ימים)?

התובע פרש לגמלאות בתום כ-40 שנות עבודה בעיריית נצרת, ולאחר פרישתו הגיש תביעה לתשלום ימי חופשה בבית הדין לעבודה. העובד טען כי העירייה מחקה שלא כדין מייתרת חופשתו הצבורה, 26 ימי חופשה שלהם היה זכאי.

 

      קראו עוד בתחום:

 

התובע טען כי בסוף שנת 2002 פנה לראש העירייה וביקש כי ימשיך בעבודתו מבלי שהרשות תנכה את ייתרת ימי החופשה שלו שעלתה על 55 ימים. לטענת העירייה, בקשתו זו נענתה בשלילה וראש העירייה הודיע לו שמגיעים לו 55 ימים בלבד על פי תקנות שירות המדינה.

 

פנה אל העירייה ולא קיבל תשובה


התובע טען כי פנה לראש העירייה בעקבות מודעה על לוח המודעות, שנכתב בה כי אין לצבור מעבר ל-55 ימים. היות ועמדו לזכותו באותה עת כ-90 ימי חופשה, פנה הוא לעירייה על מנת שלא תיפגענה זכויותיו. התובע העיד שעד שיצא לגמלאות, לא קיבל הוא כל תשובה מהעירייה לגבי פנייתו. עוד העיד התובע, דבר אשר נתמך במכתב ששלח מנהלו לראש העירייה, שמשנת 2001 הוא נשאר עובד יחיד במחלקתו, ולכן לא התאפשר לו לצאת לחופשה (לדבריו, כשהוא ביקש חופשה של עשרה ימים, הוא קיבל יומיים).

 

      קראו גם:

 

בית המשפט קבע כי העירייה לא הוכיחה שלתובע הוצע לצאת לחופשה והוא סירב לקחתה. השופטים סברו כי מעדותו של התובע, הוא דווקא ביקש לנצל את ימי החופשה, וצרכי העירייה לא אפשרו לו זאת. זאת ועוד, העירייה לא הוכיחה שמסרה לתובע תשובה שלילית לפנייתו ועל כן לא הוכח שהתובע היה "סרבן חופשה". אי לכך, על העירייה היה לשלם לתובע את מכסת ימי החופשה שנמנעו ממנו, לאחר פרישתו.

 

השופט: "המעביד אחראי לתת את החופשה"

"החובה ליתן את החופשה וקביעת מועדה הם על המעביד, מזכותו של העובד לחכות עד שהמעביד ייתן לו את החופשה המגיעה לו על פי החוק. חופשה כפויה אינה מתיישבת עם יחסי עבודה תקינים ומכל מקום, בוודאי ובוודאי שאין להעניש את העובד על שלא נקט אמצעי כפיה. לא הוכח מתן החופשה וסירובו של העובד לקחתה, או אי לקחתה מסיבה התלויה בו והיא בלתי סבירה, אין לראות באי לקיחת החופשה צבירה בלתי חוקית, וכויתור על חופשה או חלק ממנה.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.