www.ovdim.org.il

פרשנות הסכם קיבוצי במחלקת הדפוס בעיתון ידיעות אחרונות

דרגו את המאמר

תחולת הסכם קיבוצי בידיעות אחרונות במחלקות הדפוס – עד גיל 67


בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עיתון ידיעות אחרונות יהיה חייב להעסיק את עובדי הדפוס בתנאים מובטחים עד גיל 67 – גיל הפרישה, ולא רק עד גיל 65 כפי שמוסכם בהסכם הקיבוצי. מדובר בפרשה אשר תחילתה בשנת 2000 כאשר ידיעות אחרונות התחייב להעסיק את עובדים במחלקות הדפוס עד גיל פרישה (אשר עמד על 65 דאז) בתנאים מובטחים.

 

      קראו עוד בתחום זה:

 

לימים, תוקן חוק גיל הפרישה, תשס"ד-2004, וגיל הפרישה נקבע על 67 שנים. העובדים ביקשו, באמצעות ארגוני העובדים, כי הסדר הבטחת ההכנסה משעות נוספות, אשר מקורו בהסכם הקיבוצי של העובדים המובטחים עד גיל פרישה, יחול על גיל הפרישה החדש. ידיעות אחרונות דחה את בקשתם של העובדים בקובעו כי תקופת העסקתם של העובדים מוארכת מכוח חוק גיל פרישה, אך הסדר הבטחת ההכנסה משעות נוספות מוגבל במסגרת ההסכם הקיבוצי לגיל 65.

 

ביקורת כנגד עיתון "ידיעות אחרונות"

 

פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעניין זה היה חד משמעי. השופטים קבעו כי דין טענות ידיעות אחרונות להידחות, ויש לקבל את שיטתם של העובדים לעניין זה. בפסק הדין נכתב כי יש להעדיף את המילים "גיל פרישה" על פני המילים "65 שנה" אשר הופיעו בהסכם מלפני עשור.

 

נקבע כי עובדי הדפוס במחלקת המסדרה, אשר עליהם חל ההסכם הקיבוצי משנת 2000, יהיו מועסקים בתנאים לפי ההסכם הקיבוצי עד גיל 67. לא זו אף זו, בית הדין מתח ביקורת חריפה על התנהלות ידיעות האחרונות בקובעו כי העיתון ניסה לנצל את ניסוח ההסכם הקיבוצי על מנת לשלול מהעובדים זכויות עובדים אשר נקבעו עבורם במסגרת הסכם משותף. מדובר בחובתו של העיתון להעסיק את העובדים כ-100 שעות נוספות בחודש או לשלם להם תמורתן.


בית הדין קבע כי מהלכיו של העיתון היו חלק ממהלך התנגדות להתארגנות עובדי הדפוס, לצמצום העבודה המאורגנת, לביטול הסכם קיבוציים ולהפחתה במספר העובדים הקבועים. "מידת ההיגיון וניסיון החיים אינם יכולים אלא להוביל למסקנה כי כאשר הצדדים חתמו את המספר '65' בשנת 2000 על ההסכם הקיבוצי – עמד לנגד עיניהם גיל הפרישה באותה העת", נכתב בפסק הדין.

 

"אין ספק כי העיתון והעובדים לא ראו (ולא יכלו לראות או לצפות) שיחול שינוי בגיל הפרישה אשר יוסיף שתי שנות עבודה נוספות הכרוכות בנטל כלכלי נוסף על העיתון שלא נצפה מראש. מהות כוונת הצדדים להסכם 2000 היתה ליתן לעובדים הכלולים בהסכם בטחון תעסוקתי והטבות כלכליות עד פרישתם מהעיתון. אין בשינוי גיל הפרישה בחוק כדי להביא לתוצאה לפיה בשנתיים האחרונות להעסקתם, יעורער ביטחונם התעסוקתי של העובדים המובטחים ויופחתו באופן דרסטי תנאי ההעסקה בהם הועסקו עשרות שנים".
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.