www.ovdim.org.il

פיצויי פיטורין בענף הניקיון

דרגו את המאמר

פיצויי פיטורים בענף הניקיון


עובדי ענף הניקיון נחשבים לאחד המגזרים החלשים ביותר במשק הישראלי. עובדים אלו, אשר מרביתם עובדי קבלן, מועסקים פעמים רבות על ידי חברות שונות תוך ששכרם עומד על המינימום וזכויותיהם מופרות חדשות לבקרים. בעקבות מאבקים שונים אשר נוהלו לטובת זכויותיהם של עובדים אלו, נחתם בשנת 1979 הסכם קיבוצי בעניינם.

 

הסכם זה מתייחס לעובדה שפעמים רבות מועסקים עובדי ניקיון במקום עבודה במשך שנים, ומעסיקיהם מתחלפים בהתאם לזכייה במכרזים. ההסכם הקיבוצי קובע כי בעת חילופי המעסיק, וכאשר מדובר בעבודת ניקיון באותו מקום עבודה, נשמרות לעובד הזכויות הסוציאליות המגיעות לו מכוח וותקו בעבודה. לדוגמא, עובד ניקיון אשר מועסק במשרד במשך 12 שנה, ומעסיקו מתחלף בשל זכייה של חברה אחרת במכרז הניקיון למשרד, אינו מאבד את זכותו לדמי הבראה, חופשה, מחלה וכדומה.

 

      קראו גם:

 

למעשה, ההבדל היחידי מבחינת העובד הוא כי בעת חילופי המעסיקים הוא זכאי לקבל מהמעביד היוצא פיצויי פיטורים. שאלת תקופת העבודה בגינה זכאי עובד ניקיון לפיצויי פיטורים נבחנת כאמור על רקע הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הניקיון. הסכם זה, בשילוב עם ההלכה הפסוקה, יוצר דין מיוחד בסוגיית מועד גיבוש הזכות לתשלום פיצויי פיטורים לעובד ניקיון.

 

המעסיק היוצא או המעסיק הנכנס?

 

בשונה מהדין הכללי המוצא ביטוי בהוראות חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963, ולפיו הזכות לפיצויי פיטורים מתגבשת עם ניתוק הקשר של העובד עם מקום העבודה - בענף הניקיון מתגבשת הזכות לפיצויי פיטורים במועד החלפת הזכיין במקום העבודה.

 

נשיא בית הדין לעבודה בדימוס, סטיב אדלר, התייחס לכך בפסיקתו – "החלפת קבלנים בענף הניקיון הינה חזון נפרץ. בדרך כלל זוכות חברות הניקיון בעבודה באמצעות זכייה במכרז לתקופה מוגבלת. ככל שלא עולה בידי אותה חברה להמשיך ולזכות גם במכרז הבא הרי שהחברות מתחלפות", כותב הנשיא, "הנוהג המובן מאליו בענף הוא, כי במקום עבודה בו מתחלפים קבלני ניקיון, אחראי כל קבלן כלפי עובדיו לתקופה בה הוא סיפק את שירותי הניקיון במקום, ואינו אחראי לתקופות שלפני ואחרי תקופתו (לרבות אחריות לתשלום פיצויי פיטורים)".


במילים אחרות, זכותו של העובד לפיצויי פיטורים קמה אפוא עם החלפת מתן השירות במקום העבודה. פסק דינו של הנשיא אדלר נתן ביטוי למציאות הייחודית אשר מאפיינת את ענף הניקיון. מציאות של חילופי זכיינים (מעבידים) במקום עבודה מחד גיסא, ורצון לשמר את הקשר שבין העובד למקום העבודה, מאידך גיסא. מציאות זו הובילה להכרה בחובתו של הזכיין היוצא לשלם לעובד פיצויי פיטורים בסיום ההתקשרות שבינו למקום העבודה.

 

 

השמירה על הקשר בין העובד למקום העבודה היא המגמה אשר קיבלה ביטוי בפסיקה הרלבנטית. מגמה זו מחייבת את הטלת תשלום פיצויי הפיטורים על הזכיין היוצא, כל אימת שנסתיימו יחסי העבודה בין העובד לבינו.

 

מבחינת המשק מדובר באינטרס ציבורי לעודד מעסיקים בענף הניקיון לקחת עליהם אחריות על העובדים במקום מסוים. הרציונאל הוא כי הוראה אחרת בהסכם הקיבוצי, אשר מטילה את תשלום פיצויי הפיטורים על הקבלן הנכנס, עלולה להביא לפיטורי עובדים והימנעות מהעסקת עובדים באותו מקום עבודה בשל החשש מחובות העבר.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.