www.ovdim.org.il

התפטרות ותשלום פיצויי פיטורין בגין חילופי מעבידים

דרגו את המאמר
  התקבלו 7 דירוגים בציון ממוצע: 2.7 מתוך 5

התפטרות ותשלום פיצויי פיטורין בגין חילופי מעבידים

סעיף 1 (א) לחוק פיצויי פיטורים קובע:

מי שעבד שנה אחת ברציפות ... אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים".

פיצויי פיטורים במקרה של חילופי מעבידים

במקרה של חילופי מעבידים מטיל החוק חובת תשלום פיצויים לעובד גם בעד זמן עבודתו אצל מעבידים קודמים באותו מקום עבודה.

בפסיקה נאמר כי הוראות החוק בדבר רציפות הזכויות אינן נשענות על קיומו של חוזה עבודה בין העובד לבין המעביד החדש אלא על המשכה של העבודה באותו מקום עבודה, למרות חילופי המעבידים. במידה והמשיך העובד לעבוד באותו מקום עבודה נשמרות זכויותיו ואין הוא צריך להוכיח לשם כך כי נוצר חוזה עבודה חדש בינו לבין המעביד החדש או שהוסכם במפורש על שמירת הזכויות.

אם היו חילופי מעבידים, והעובד בחר להמשיך ולעבוד, אין לו זכות לתבוע פיצויי פיטורין מהמעביד הישן אלא מהמעביד החדש במידה ופוטר (או יפוטר), וזאת – בגין כל התקופה, הן זו שעבד אצל המעביד הישן, והן אצל החדש.

התפטרות בגין חילופי מעביד

ע"פ הלכת התעשיה האוירית, עובד המתפטר בשל שינוי בזהות המעביד, זכאי לפיצויי פיטורין. אפשר בהחלט, שבנסיבות אלה, ההזרקות ממקום עבודה רב שנים היא שלעצמה בבחינת הרעה מוחשית בתנאי עבודה או נסיבות אחרות ביחסי העבודה, המזכים את העובד המתפטר בפיצויי פיטורין.

על פי הלכת אנצלביץ אין כל מניעה לכך שעם חילופי הבעלים או עובר לחילופי בעלים יביאו הצדדים ליחסי העבודה האינדיבידואלים את היחסים לידי סיום בין בדרך פיטורים ובין בדרך התפטרות. לאחרונה אושרה הלכה זו גם בבג"צ הסתדרות העובדים החדשה נ’ התעשיה האווירית לישראל בע"מ, בו נפסק כי ככל התפטרות של עובד עקב חילופי מעבידים מזכה אותו בפיצויי פיטורים מכוח סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים.

גם מפס"ד מרחב ניתן ללמוד כי זכות ההתפטרות שמורה הייתה לעובד, באותה נקודת זמן, אך לא במידה ובחר להמשיך ולעבוד בחברה החדשה. כלומר: לולא היה מעוניין להמשיך בחברה החדשה, ניתן היה לראות במעבר לחברה אחרת, משום הרעת תנאים, המזכה בפיצויי פיטורין.

אולם, משהתובע בחר להמשיך ולעבוד באותה חברה – הרי שלא חל בעניינו האמור בפס"ד מרחב דלעיל, אלא סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורין, כלשונו. לאור זאת, התובע אינו זכאי לפיצויי פיטורין גם לפי פס"ד מרחב, וככל שיפוטר מהחברה האחרת, יהיה זכאי לקבל ממנה פיצויי פיטורין גם בגין תקופת עבודתו בנתבעת. בכל מקרה – אף לא זכאי במצב שנוצר לדמי הודעה מוקדמת.

חילופי מעבידים וחברות כוח אדם:

לעניין זה חלותו של פס"ד דינמיקה:

בפס"ד דינמיקה ישנה ההתייחסות ספציפית לחברות כח אדם בתחום שמירה ונקיון. פס"ד דינמיקה בא להגן על עובדי חברת כח אדם בתחום הנקיון והשמירה, היות ובתחום זה קיים מצב שכיח בו חברה מפסידה במכרזים, ועל כן יש התניידות של עובדים מחברה לחברה לפיכך, פס"ד זה בא לתת מענה ספציפי, כשיש חשש שעובדים לא יקבלו את המגיע להם מהחברה החדשה, בה המשיכו בעבודתם.

 

שנית, בית הדין הארצי קבע, במקרים אלו, שיתכנו מקרים יוצאים מן הכלל שבהם עובד שממשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל מעביד חדש, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מן המעביד הקודם. אין מדובר אפוא בהרחבה כללית של סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורין, אלא רק במקרים מסויימים וברורים. בית הדין הארצי לא קבע אמנם רשימה סגורה של מקרים יוצאים מן הכלל, אך קבע מספר עקרונות. וכפי שנאמר בו:

"יתכנו נסיבות בהן עובד הממשיך לעבוד באותו מקום עבודה פיזי, בעת החלפת ספקי שירות, ימצא זכאי לפיצויי פיטורים ממעסיקו הקודם, וזאת על שום שרואים את החלפת ספקי השירות כפיטורים. מבלי לקבוע רשימה סגורה של מקרים מעין אלה ניתן למנות את המקרים הבאים:

 

  • ספק השירות הקודם אינו מציע לעובד מקום עבודה חלופי סביר וממשי.
  • נקבע בהסכם קיבוצי, כי כל ספק שירות נדרש לשלם לעובדיו פיצויי פיטורים עבור התקופה בה העסיקם. מכאן, כי העובד רשאי להמשיך את עבודתו במקום העבודה ואף על פי כן זכאי לפיצויי פיטורים מספק השירותים שהיה מעבידו הקודם. על מנת לממש אחריות זו של מעסיקים נקבע במקרים רבים כאלה, בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה, כי המעסיק חייב להפריש כספים לקרן פנסיה עבור העובד. בדרך כלל הפרשה זו כוללת שני שליש מפיצויי הפיטורים הקבועים בחוק.
  • יש חשש, כי ספק השירותים - המעביד החדש לא יעמוד בתשלום פיצויי הפיטורים בעד התקופה הקודמת לזכייתו במכרז לאספקת שירותי ניקיון.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - התפטרות

המעסיק התחייב לשלם פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר לרגל נישואיו והעתקת מקום מגורים, לאחר התקופה הממושכת שבה הוא עבד אצלו 

מעסיק העביר עובדת מסניף אחד לסניף אחר. האחרונה התפטרה בשל הרעת תנאים. האם היא תזכה בפיצויי פיטורים? 

האם מעסיק זכאי לקבל פיצויים מעובד לשעבר אשר עזב את עבודתו מבלי לערוך חפיפה מסודרת למחליף? 

האם ניתן לחייב עובד אשר נוטש את העבודה בתשלום פיצויים בגין אי מתן הודעה מוקדמת? האם הדברים תקפים לגבי עובדת סיעודית? 

האם עובדים זרים סיעודיים יחוייבו במתן הודעה מוקדמת ארוכה לפני התפטרות, מעבר לקבוע בחוק? 

מגיש מהדורת מבט בארבע השנים האחרונות, יגל מגל, התפטר מתפקידו. מהי הסיבה להתפטרות? 

"האם ישנו פורום שבו יושבים יחד, אדם אל אדם ולא רק נייר אל נייר, המפקדים הישירים עם הממונים החיילים המקצועיים, ומלבנים את הדברים, שעה שבגורל איש הקבע עסקינן? במישור הכללי, אם כן, יש לכאורה צורך בשידוד מארג ההערכות כך שייקבע מקומה של ההערכה החילית הרוחבית - שעל פני הדברים יש טעם והיגיון בקיומה - אל מול חוות הדעת של המפקדים הישירים, וכן "מקומן הגיאומטרי" של אלה האחרונות, ובעיקר כיצד נערך הממשק ביניהן"... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.