www.ovdim.org.il

פיטורי אישה אשר הייתה בטיפולי פוריות - פיצויים

דרגו את המאמר

פיצויים לעובדת אשר פוטרה במהלך טיפולי פוריות


הכניסה להריון איננה משימה פשוטה עבור זוגות רבים. לא אחת, נדרשים נשים ואו גברים לעבור טיפולי פוריות ארוכים ומסובכים, וזאת על מנת להיכנס להריון. טיפולי פוריות אלו דורשים מהמטופל להיעדר מהעבודה בהיקף משתנה. אי לכך, מעסיקים נוטים שלא לראות אותם בעין יפה.

 

מערכת דיני העבודה הישראלית מציבה מספר הגנות על עובדיםות אשר עובריםות טיפולי פוריות. להלן דוגמא לפסק דין אשר ניתן לאחר שעובדת פוטרה בטרם ניתן היתר לפיטוריה. התובעת טענה לפיצויים בעוד המעביד טען כי ההיתר ניתן בדיעבד, וניתן לראות בכך הוכחה לכשרות הפיטורים.

 

מדובר באישה אשר הועסקה במשרה חלקית בתור מנהלת חשבונות אצל הנתבעת. תקופת העסקתה הסתיימה בפברואר 2008, עת הייתה התובעת בטיפולי פוריות. הנתבעת ביקשה היתר לפיטוריה של התובעת, והיתר זה ניתן החל מאפריל 2008. בעקבות העובדה שהתובעת פוטרה כחודשיים לפני התאריך בהיתר, הוגשה על ידי האחרונה תביעה כנגד החברה. במסגרת תביעתה עתרה התובעת לפיצויים בגין שכר העבודה אשר אבד, פיצויי בשיעור 50% עבור התקופה שבמחלוקת ופיצויי ללא הוכחת נזק.

 

בית הדין לעבודה קבע כי יש לקבל את התביעה באופן חלקי. בנוגע לפיצויי שווה ערך לשכר העבודה בעבור התקופה שבמחלוקת, נקבע כי אין מחלוקת לגבי העובדה שהתובעת פוטרה בטרם הגיע התאריך שקבעה הממונה על חוק עבודת נשים. לאור האמור, נפסק כי התובעת זכאית לפיצויים בעבור תקופה זו.


פיצויי בסך 50% נוספים עבור התקופה שבמחלוקת


סעיף 9 לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 קובע כי מעביד אינו רשאי לפטר עובדת בהריון או בטיפולי פוריות כל אימת שלא התקבל לכך היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת. סכום הפיצויים עבור עובדת שפוטרה בניגוד לסעיף זה מפורט בסעיף 13(א)(ב)(1) לחוק עבודת נשים.

 

      קראו עוד על זכויות נשים בטיפולי פוריות:


סעיף 13(א)(ב)(1) קובע כי במידה ובית הדין האזורי לעבודה החליט שהעובדת פוטרה בניגוד לחוק, מוטל עליו לפסוק עבורה פיצויים שלא יהיו נמוכים משיעור של 150% משכרה בתקופה המזכה. בית הדין לעבודה רשאי, בנסיבות מסוימות ועל פי שיקול דעתו המנומק, לפסוק עבור המפוטרת סכום פיצויים אחר. במקרה דנן, בית הדין לעבודה קבע כי העובדת אכן זכאית לפיצויים נוספים בעבור התקופה שבין פיטוריה לבין תאריך ההיתר.


פיצויים ללא הוכחת נזק


התובעת עתרה גם לפיצויים בשיעור של 20,000 שקלים ללא הוכחת נזק, וזאת מכוח סעיף 13(א)(א)(1) לחוק עבודת נשים. התובעת טענה כי בעת ביצוע הפיטורים בפועל, לא היה בידי המעסיק היתר למהלך מהממונה על חוק עבודת נשים. מנגד, הנתבעת טענה כי הפיטורים היו מוצדקים ולראיה הם קיבלו בדיעבד היתר מהממונה כנדרש.

 

בית הדין לעבודה קבע כי יש לפסוק לתובעת פיצויים, אך בשיעור נמוך באופן משמעותי מהנטען בתביעתה. השופטים קבעו כי האיזון בין השיקולים הנוגדים, תוך התחשבות בתקופת העבודה הקצרה (פחות משמונה חודשים), מצדיק פיצויי בשיעור של 3,500 שקלים בלבד.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.