www.ovdim.org.il

ערבות בנקאית כחובת רישוי על קבלן כוח אדם

דרגו את המאמר
שאלה זו עלתה בבג"צ 450/97 תנופה שירותי כוח אדם נ' שר העבודה והרווחה, אלי ישי.
 
העובדות:
 
העותרת הינה חברה קבלנית להעסקת עובדים. בשנת 1996 חוקקה הכנסת את חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996, הקובע כי כל חברה קבלנית להעסקת עובדים חייבת ברישוי. החוק מסדיר את התנאים לרישוי, ביניהם המצאת ערובה בנקאית או ערבות המבטיחה את מילוי חובות החברה הקבלנית כלפיי עובדיה. העתירה הוגשה כנגד דרישת הערבות, בטענה כי היא פוגעת בחופש העיסוק בניגוד לח"י: חופש העיסוק.
 
השאלה המשפטית:
 
האם הדרישה לערבות מנוגדת לח"י: חופש העיסוק?
 
בהמ"ש עליון פסק:
 
כדי לבדוק אם הדרישה בחוק הנ"ל פוגעת בח"י: חופש העיסוק, יש לבדוק אם החוק עומד בתנאי פסקת ההגבלה.
  1. הפגיעה היא ב"חוק"
  2. החוק "נועד לתכלית ראויה"- החוק הנ"ל נועד להבטיח מילוי חובתם של החברות הקבלניות כלפי עובדיהם. תוך שמירת זכויותיהם, רווחתם וביטחונם הסוציאלי.
  3. הפגיעה היא "במידה שאינה עולה על הנדרש", הפגיעה בחופש העיסוק אינה עולה על הנדרש ביחס לאינטרס שהחוק רוצה להשיג, קיים הבדל בין מעסיק רגיל למעסיק קבלני והחוק נועד להבטיח שלא יהיו מקרים בהם קבלני כוח אדם מנצלים עובדים ולא מעניקים להם את זכויותיהם, לכן החוק פוגע אך במידה שאינה עולה על הנדרש.
  4. האמצעי הוא מידתי- קיים קשר רציונאלי בין דרישה לערובה לבין הבטחת זכויות העובדים שהיא התכלית הראויה.
 
לאור כל האמור לעיל החוק עומד בתנאי פסקת ההגבלה.
 
ההחלטה:
 
העתירה נדחתה.
לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדי קבלן

דיון בהשוואת תנאי עבודה של עובדי קבלן לתנאי עבודתם של עובדי המעסיק בפועל... 

הנהלת ועד ראשי האוניברסיטאות הודיעה כי היא מקימה ועדה אשר מטרתה הינה לגבש קריטריונים אחידים בנוגע להעסקתם של עובדי קבלן ברחבי הקמפוסים... 

בית הדין הארצי דחה את ערעור חברות כוח אדם בענפי השמירה והניקיון לקבלת רישיון. בית הדין קבע כי הרישיון לא ניתן כדין, וזאת בשל הפרת זכויות עובדים... 

עם תחלופת קבלני כוח אדם, ייתכן והעובדים יהיו זכאים לפיצויי פיטורים. האם פיצויים אלו מגיעים לעובדי קבלן אשר הפכו לעובדי המעסיק בפועל? 

פיטורים של עובד כוח אדם לאחר תשעה חודשים הינם פיטורים קבילים מבחינה הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק... 

האם חברת קבלן אשר הפסיקה עבודתו של מאבטח משום שלא זכתה במכרז, תשלם לו פיצויי פיטורים? 

עיריית באר שבע תישא באחריות בעקבות הפרת זכויות עובדי ניקיון בשטחים תחת פיקוח העירייה למרות שהעובדים הועסקו על ידי חברת קבלן חיצונית... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.