www.ovdim.org.il

תשלום מזונות על בסיס עיקול כספים שנצברו בקופת גמל, האמנם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 3.0 מתוך 5

סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי כספי תגמולים ופיצויים אשר הופקדו לטובת עובד בקופת גמל לקצבה אינם ניתנים לעיקול. האם, במסגרת תיק מזונות בהוצאה לפועל, ניתן לבקש מחברת ביטוח להעביר כספים אשר נצברו לטובת החייב בקופת גמל? שאלה זו עמדה במרכזו של הדיון שלהלן.


חיוב אדם בדמי מזונות הינו חיוב עיקרי וחשוב. מטרתם של דמי המזונות הינה לספק משענת כלכלית לצרכיהם של נזקקים (בדרך כלל קטינים). אין ספק אפוא כי מדובר בזכות סוציאלית מהמדרגה הראשונה. אי לכך, לא אחת, נקבע בפסיקה כי בתי המשפט אינם נוטים להקל ראש ב"הפקרת בן זוג למחסור ורעב". הנשיא (בדימוס) שמגר התייחס לכך בקובעו כי "מדובר בפגיעה בכבוד האדם". כמו כן, המחוקק הכיר אף הוא, בשורה של הוראות חוק, בחשיבות החיוב בדמי מזונות. לדוגמא, בחוק ההוצאה לפועל, בחוק הביטוח הלאומי ואף בחוק הגנת השכר.
 

סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים אל מול הוראות חוק ההוצאה לפועל וחוק הביטוח הלאומי

 

האם סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים חל גם במקרה של חוב אשר נצבר במסגרת אי תשלום דמי מזונות ילדים? על פי החלטה שהתקבלה על ידי הרשמת מירלה ביננפלד אהרון, התשובה לכך הינה שלילית. בהחלטת הרשמת הודגש כי חוק ההוצאה לפועל מעניק לגביית חוב מזונות עדיפות על פני חוב אחר. השופטת ציינה כי ניתן ללמוד על כך מסעיפי החוק השונים. לדוגמא, חוק הגנת השכר לא חל על עיקול משכורתו של חייב במסגרת חוב מזונות.


    סעיף 50(א) לחוק ההוצאה לפועל קובע מהם הנכסים אשר לא ניתן לעקלם בידי צד ג':

  1. נכס שלא ניתן לעקלו על פי כל דין.
  2. מזונות המגיעים מצד ג' לחייב על פי פסק דין או על פי הסכם אשר אושר על ידי בית המשפט (למשל, הסכם גירושין).
  3. כספים אשר מגיעים לחייב שאיננו עובד בשכר - עד סכום שכר העבודה הפטור מעיקול.

עם זאת, סעיף 50(ב) מחריג באופן ברור פטור מעיקול כאשר מדובר בכספים המיועדים למזונות מהחייב לבן זוגו, הורהו או ילדו (זאת כל אימת שלא קיים דין מפורש האוסר על עיקול נכס גם לשם תשלום מזונות). בחוק הביטוח הלאומי, בסעיף 303(א), ניתן למצוא קביעה ברוח זו. סעיף זה קובע כי הזכות לגמלת כסף איננה ניתנת לעיקול בכל דרך שהיא "אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לגמלה". ניתן לראות כי סעיף 303(א) לחוק הביטוח הלאומי, בניגוד לסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, מתייחס באופן ספציפי לחוב מזונות.


לסיכום,

 

סעיף 50(ב) לחוק ההוצאה לפועל הינו סעיף ספציפי אשר יש בו כדי לבטל את ההגנה על הנכסים בסעיף 50(א) מפני עיקול. מבט לעבר סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים מעלה באופן ברור את העדרה של הוראה ספציפית מסוג זה אשר תוכל לסתור את הוראות החריג בסעיף 50(ב). למעלה מכך, הרשמת הביאה לחיזוק מסקנתה את דברי ההסבר מאחורי סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים.


סעיף 26 הוכנס לחוק לאחר שנושים החלו להטיל עיקולים על כספים ששולמו לקרנות פנסיה ובכך פגעו בביטחון הסוציאלי של העובד ובני משפחתו. הרשמת הדגישה כי גם הקטינים, ילדיו של החייב הזכאים למזונות מאביהם, מהווים בני משפחה אשר הימנעות מהטלת עיקול על כספי הקצבה תגרום להם לפגיעה בביטחונם הסוציאלי. אי לכך, נקבע כי ניתן לעקל כספי פיצויים ותגמולים אשר נצברו בקופת גמל, וזאת כאשר עסקינן בחוב מזונות.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 


פסקי דין וחדשות - קופות גמל

מעסיק מימן נופש לעובדים ויחויב בעקבות העלאת המשכורת באופן חד פעמי בדמי ביטוח לאומי... 

המשבר הכלכלי, אשר הביא חוסכים רבים לבדוק את קופות הגמל שלהם ולבצע שינויים כגון משיכות או שינויי מסלולים, הביא עימו גם פניות רבות שהוגשו אל הממונה על שוק ההון באוצר...  

לטענת דוד צרפתי, יו"ר ועד עובדי חברת חשמל, מדובר בסיכון ממשי לקרנות הפנסיה של העובדים ושחיקה עתידית של 1.5% בכספיהם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.