www.ovdim.org.il

סעיף בחוזה עבודה אשר מנוגד לחוק שעות עבודה ומנוחה

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 1.0 מתוך 5

סעיף בחוזה עבודה הקובע כי חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על עובד

 

חוק שעות עבודה ומנוחה הינו חוק אשר מעניק זכויות עובדים שונות כגון גמול בגין שעות נוספות, גמול בעבור עבודה ביום המנוחה השבועי וכדומה. ישנם מקרים בהם החוק הנ"ל איננו חל על עובדים מסוימים. מדובר בעיקר בעובדים בכירים או עובדים אשר לא ניתן לפקח על שעות העבודה שלהם בפועל (לדוגמא, עובד המועסק מהבית ואשר מקבל תשלום בעבור יחידה או על בסיס תפוקה).

 

לעיתים, מעסיקים קובעים בחוזה עבודה סעיף אשר מחריג את תנאי עבודתו של העובד מתחולתו של החוק. יצוין כי סעיף זה, ככל שהוא איננו מבטא מציאות אמיתית בשטח, הוא אינו קביל. דהיינו, גם עובד אשר חתם על סעיף כאמור רשאי בבוא היום להגיש תביעה לגמול לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, וזאת בהתאם להוכחה כי לא הייתה עילה להחריגו מתחולת החוק. דוגמא לכך ניתן לראות בפסק הדין שלהלן.

 

מדובר בתביעתו של אדם לשעות נוספות מחברת המחשבים בה עבד כטכנאי. התובע הועסק בנתבעת במשך כשבע שנים בתור טכנאי התקנות תוכנה. עם תחילת העבודה, נחתם בין הצדדים חוזה עבודה ובו הסעיף הבא:

 

"העובד מצהיר בזאת כי ידוע לו שבתוקף תפקידו, אין הוא נמנה עם העובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה חל עליהם והוא לא יהיה זכאי לתבוע או לקבל תשלומים בגין עבודת שעות נוספות או שעות שבת וחג. השכר החודשי שנקבע בחוזה זה נקבע גם בהתחשב בכך".

 

לאחר תום יחסי העבודה, העובד טען כי הסעיף הנ"ל איננו קביל והוא זכאי לכ-40 שעות נוספות שבועיות. כמו כן, התובע הוסיף וטען כי הוא עבד פעמים רבות בימי המנוחה השבועית, וזאת ללא שניתן לו גמול מיוחד. מנגד, החברה תלתה יהבה בחוזה העבודה ובהעדר יכולת פיקוח על שעות העבודה של העובד. בית הדין לעבודה בחן את הראיות אשר הוצגו בפניו וקבע כי יש לקבל את טענות העובד. דהיינו, נקבע כי העובד הוכיח שלא היה מקום להחריגו מתחולת החוק והסעיף בחוזה העבודה – דינו להתבטל.

 

אופן העבודה

 

בין הצדדים לא הייתה מחלוקת כי התובע היה זה אשר תיאם את מועדי ביצוע עבודות ההתקנה מול לקוחות הנתבעת. התובע טען כי המועדים נעשו בתיאום עם החברה והיא הייתה ה"פוסקת האחרונה" בכל מקרה ומקרה. מנגד, החברה טענה כי התובע "נהנה מגמישות והיה יכול לתאם מועדי התקנות לפי נוחיותו ומתי שרק רצה". החברה הוסיפה כי התובע תיאם, מסיבות התלויות בו (לדוגמא, לשם טיפול בבנו הנכה), התקנות בשעות הלילה ובסופי שבוע.

 

      קראו עוד בתחום:

 

התובע טען כי הוא הועסק בעבודה אשר לא דרשה "מידה מיוחדת של אמון" מצידו. כמו כן, נטען כי תנאי העבודה אפשרו פיקוח על השעות. לטענת התובע, המעסיק קיבל דיווחים מדויקים ומלאים על שעות העבודה בשלוש מערכות דיווח שונות. אי לכך, טען התובע, אני זכאי לגמול שעות נוספות ושעות בימי המנוחה השבועית.

 

החברה טענה, כאמור, כי חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על התובע מחמת מספר טעמים. ראשית, נקבע כי התובע קיבל שכר גלובלי בהתאם לסיכום עימו ובהתחשב בתנאי עבודתו ה"לא שגרתיים". שנית, צוין כי התובע הועסק במשרה אשר לא אפשרה פיקוח על שעות העבודה שלו. החברה הוסיפה כי היה "חוסר תום לב בתביעה לגמול בעבור שעות עבודה בחגים ובשבתות" וזאת משום שהתובע היה זה אשר קבע את ההתקנות במועדים אלה.

 

המסגרת המשפטית

 

סעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי החוק לא יחול על עובדים אשר הועסקו בתפקידי הנהלה או בתפקידים אשר דרשו מהם "מידה מיוחדת של אמון אישי". כמו כן, החוק מחריג מתחולתו גם עובדים אשר לא היה ניתן לעקוב אחר שעות העבודה שלהם.

 

הלכה פסוקה היא כי השאלה האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על עובד פלוני הינה סוגיה אשר תלויה בנסיבות המקרה ולא בהסכמת הצדדים (אף לא בחוזה עבודה). בנוגע לפיקוח, די בכך שהוא היה אפשרי בכדי לקיים את דרישת החוק. העובדה שהפיקוח לא נעשה בפועל איננה מאיינת את זכותו של העובד לעמוד על הגמול המגיע לו.

 

זאת ועוד, לא אחת נקבע כי עבודה מחוץ לחצרים של המפעל איננה לכשעצמה עבודה אשר שוללת פיקוח על שעות העבודה של העובד. כאשר העובד אחראי על שעות העבודה שלו, וכאשר הוא מחזיק בידיו את "המפתח לשעות העבודה", הרי שקשה לומר שהמעביד העביד את האחרון בזמנים המדוברים ומקרים כאלה נבחנים ב"זכוכית מגדלת".

 

מן הכלל אל הפרט

 

במקרה דנן, בית הדין לעבודה קבע כי התובע לא נכנס לאף אחת מההגדרות אשר קבועות בסעיף 30 לחוק. בית הדין הגיע למסקנתו מחמת מספר טעמים:

 

  1. למרות שהתובע היה זה אשר קבע את ההתקנות, לא הוכח שהמעסיק לא היה יכול לפקח על שעות העבודה.
  2. מהראיות אשר הוצגו בפני בית הדין עלה כי החברה החזיקה ב"מילה האחרונה" בנוגע לתיאום ההתקנות והיא אף השתמשה בסמכותה הנ"ל פעם אחר פעם. מנכ"ל החברה טען כי הוא לא ידע בכל נקודת זמן היכן נמצא התובע ואצל מי הוא עובד. עם זאת, עצם ידיעתו אודות מקרים מסוימים הביאה את בית הדין למסקנה כי היה ניתן לפקח על העובד.
  3. החברה הייתה יכולה לפקח על שעות העבודה באמצעות שלוש מערכות דיווח שונות – מערכת חילן אשר שימשה לפיקוח שעתי (ונעשה בה שימוש רק למעקב אחר ימי חופשה ומחלה), מערכת לדיווח שעות ללקוחות לצורך חיוב פרויקטים (אשר נועדה לתיעוד שעות עבודה בעבור לקוחות ששילמו על בסיס שעה ולא לפי מחיר לפרויקט), ומערכת ריטיין (אשר תפקידה היה לעקוב אחר כמות שעות העבודה שהוקדשה על ידי כלל הטכנאים לצורך ניתוח אופן ביצוע העבודה). דהיינו, לחברה היו את הכלים הדרושים לשם פיקוח על עבודת התובע והיא בחרה שלא להשתמש בהם.
  4. החברה טענה כי העובד לא הקפיד על הזנת הנתונים המאפשרים מעקב אחר שעות עבודתו. בית הדין קבע כי טענה זו אינה יכולה לסייע לנתבעת. "לכל היותר מדובר בבעיה ניהולית או בעיית משמעת", נכתב בפסק הדין.
  5. בשלב מסוים החברה "הורידה הוראה" לכלל העובדים לדווח על שעות הנוכחות באמצעות מערכת הנוכחות (חילן). התובע בשלב זה היה בתקופת הודעה מוקדמת לפיטורים. עם זאת, בית הדין לעבודה קבע כי "הדבר מעיד כאלף עדים על קיומה של אפשרות פיקוח הלכה למעשה".
לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.