www.ovdim.org.il

מצב העסקים בישראל לאור המשבר הכלכלי 2009

דרגו את המאמר

בשנת 2009 צפויים להיסגר למעלה מ-47 אלף עסקים - 10.5% מהעסקים בישראל

השר בן אליעזר הופיע בכנס תעסוקה בירושלים והציג לראשונה נתוני מחקר של המשרד שבחן לבקשת השר את מצב העסקים בישראל l "מצב העסקים הקטנים בכי רע; עלינו כממשלה להתמודד עם בעיית מחנק האשראי; הפתרון בדמותן של קרנות סיוע סרבניות לא נותן תשובה אמיתית לבעיה"

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר, השתתף הבוקר (ב’), בכנס בנושא "תעסוקה בירושלים בתקופה של משבר כלכלי", שנערך בהשתתפות ראש העיר, ניר ברקת; מנכ"ל שירות התעסוקה, יוסי פרחי ויו"ר התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש.

השר בן אליעזר הציג לראשונה נתונים מתוך מחקר מיוחד שנערך ע"י מינהל מחקר וכלכלה במשרד, שבחן לבקשת השר את סגירת העסקים בשל המשבר הכלכלי בעולם והשלכותיו על איבוד משרות בשוק העבודה.

להלן עיקרי דברי שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר:

"מאז היכנסי לתפקיד, אני עוסק ביחד עם אנשי משרדי בשאלה אחת ויחידה: כיצד אנחנו מרחיבים את מספר האנשים המועסקים במשק הישראלי. זוהי השאלה המרכזית שמטרידה אותי, ולכך גם מכוונים כל אנשי משרדי, החל מהמדען הראשי ומרכז ההשקעות ועד למעונות יום ומרכזי הכשרה מקצועית. מצד אחד - עצירת גל הפיטורים, ומהצד השני, הרחבת אפשרויות התעסוקה והאצת המשק.

על פי הממצאים שהוצגו לי השבוע על ידי מינהל מחקר וכלכלה במשרד, שבחן לבקשתי את סגירת העסקים בשל המשבר בעולם והשלכותיו על אובדן משרות, עולה כי בשנת 2009, שהיא השנה הראשונה שבה המשק הישראלי ייחשף ביתר שאת למשבר העולמי, זו צפויים להיסגר למעלה מ-47 אלף עסקים בישראל, המהווים 10.5% מהעסקים בישראל.

זהו מספר הגדול בכ- 7.6 אלף עסקים יותר מהצפוי, לו המגזר העסקי היה ממשיך לצמוח בשעורים הממוצעים של השנים האחרונות. כ- 85% מתוך העסקים הצפויים לסגירה הם עסקים של עצמאים שלרוב עובד בהם אדם אחד.

המגזר העסקי צפוי לאבד השנה כ- 13 אלף משרות, בשל השלכות המשבר העולמי על המשק הישראלי. הצמצום במספר המשרות עלול להגיע לכ-11% ויותר מסך המפוטרים שעבודתם תופסק השנה ביוזמת המעסיק. יודגש שהבדיקה מתייחסת לשנה הראשונה של המשבר, ואם

הוא יימשך, אפשר שהמספרים לעיל יהיו גדולים מכפי שציינו.

הנתונים הללו מדברים בעד עצמם, ומוכיחים את מה שכולנו כבר יודעים על סמך שיחות עם שכנינו וחברינו- מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, המהווים למעלה מ-98% מהעסקים במשק – בכי רע. העסקים הקטנים נפגעו כאן בירושלים, כמו שנפגעו בערי הפריפריה, כמו שנפגעו בכרך של ת"א וגוש דן. הפגיעה היא חוצת גבולות ומורגשת בכל אזור.

אנחנו, במשרד התמ"ת, רואים בציבור העסקים הקטנים והבינוניים כאחד הסקטורים החשובים ביותר במשק, וככזה נדרשים כלים רבים על מנת להתמודד עם הבעיה כממשלה.

אחד מהכלים החשובים ביותר, אותו אני מוביל בימים אלו, הוא פתרון מחנק האשראי. כבר הוכח כי הפתרון שנמצא מאז החל המשבר, בדמותן של קרנות סרבניות - אינו נותן תשובה אמיתית לבעיה, ולכן אנחנו פתחנו בדיונים אל מול האוצר על מנת שיהיה ניתן לפתור את הבעיה ולהזרים חמצן לעסקים אלו.

אני תקווה כי תוך זמן קצר ישופרו הכלים לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, כלים אשר יטפלו בסקטור זה ויציע לו אפשרויות להתמודדות עם המשבר. בנוסף, התקציבים שהצלחנו להביא לטיפול בבעיה במסגרת התקציב האחרון - יסייעו בעדנו".

עוד במחקר:

 

מניתוח רגישות שנערך לגבי שיעור סגירת עסקים והשלכותיו על אובדן מקומות עבודה עולה, כי גידול בשיעור סגירת עסקים בנקודת אחוז אחת ביחס לשיעור הסגירה הצפוי ל- 2009 (מ- 10.5% ל-11.5% ) יביא לגידול של 4.5 אלף עסקים שיסגרו , ויגרום לאובדן של כ-5.6 אלף משרות נוספות, מעבר לאובדן שנחזה בחלופה "הסבירה" לשנת 2009 (אובדן של כ- 13 אלף משרות) .

הניתוח מתבסס על נתוני הלמ"ס לשנים 2000 – 2007 על סגירת עסקים, ועל נתוני מינהל מחקר וכלכלה על פיטורי עובדים במשק בכלל ובשל המשבר הכלכלי בפרט המתבסס על סקר מעסיקים.

בנייר העמדה המצ"ב נבחנו שתי חלופות לסגירת עסקים: חלופה "סבירה" וחלופה "קשה יותר". חוות הדעת מתמקדת בניתוח החלופה "הסבירה" ,שעל פיה שיעור סגירת העסקים יגיע ל- 10.5% בשנת 2009[1] .

כותבי הנייר אומרים, כי "עלינו להדגיש שאף לא אחת מהחלופות שנבחנו, לרבות "הקשה יותר", לא תגיע ככל שאנחנו מבינים לשיעור הסגירה של עסקים בתקופת האטה במשק בשנת 2002 (12.8%), שכזכור במהלכה ירד התמ"ג העסקי ב- 2.6% לאחר ששנה קודם לכן הוא ירד ב- 1.7%, דהיינו ירידה מצטברת בתמ"ג העסקי של כ- 4.3% במהלך שנתיים בהשוואה לירידה מוערכת של 2.5% השנה".

אומדני מינהל מחקר וכלכלה לגבי סגירת העסקים וההשלכות על אובדן משרות התבססו על ניתוח מקדים של נתוני עסקים וסגירת עסקים בעשור האחרון ולהלן עיקרם:

מספר העסקים בישראל בשנת 2008 נאמד בכ- 450 אלף, בהם כ- 50% עסקי עצמאים.
תרומתם של עסקים זעירים (עד 4 עובדים) לסך התעסוקה הגיעה אשתקד לכ- 26% בהשוואה לחלקם בעסקים שעמד על 85%. לעומת זאת, עסקים בעלי 100 עובדים ויותר המהווים 0.7% מסך העסקים היוו כ- 36% מסך המשרות בעסקים במשק.


שיעור הסגירה של עסקים בשנת 2008 עמד על 8.4%, יש לציין כי שיעור גבוה של עסקים (40%), אינו שורד 4 שנות פעילות בעת שהמשק צומח וכל שכן בעת האטה.


שיעור הסגירה של עסקים בישראל נמצא גבוה יותר מממוצע הסגירה של חלק ניכר ממדינות ה- :OECD 10% בהשוואה ל- 7.9%. שיעורי הסגירה בישראל נמצאו גבוהים במיוחד בהשוואה לשעורי הסגירה בשוודיה, בפינלנד, בהולנד ובאיטליה.

מנהל מינהל מחקר וכלכלה במשרד, בני פפרמן, מבהיר כי ניתוח החלופות הצפויות לסגירת העסקים מלמד שהיקף סגירת העסקים לא יגיע השנה לממדים גדולים במיוחד בעקבות המשבר העולמי כפי שנאמר לעיל ולפיכך לא הוא שיגרום לעלייה משמעותית בשיעור האבטלה במשק, בניגוד לתחושה שהסתמנה בציבור.

מתוך הניתוח עולה שאובדן מקומות העבודה בשל סגירת עסקים צפוי להיות נמוך יחסית השנה, בעיקר בגלל העובדה שחלקם המכריע של העסקים הנסגרים הם עסקי עצמאים, שבהם עובד לרוב אדם אחד, או עסקים המעסיקים עד 5 שכירים.

 

בניגוד למה שמצטייר, שיעורי השרידות של עסקים גדולים יותר הם גבוהים, בנוסף לכך יש לזכור שעסקים נסגרים לאחר שאיבדו במהלך התקופה בה היו בקשיים את מרבית עובדיהם, ולכן בעת סגירתם הם קטנים יחסית. הגידול בשיעורי הסגירה של עסקים בעת מיתון מתמקד בעסקים שבדרך כלל "גוררים רגלים" תקופה ארוכה יחסית, והמיתון הוא בחזקת "הקש ששבר את גב הגמל". לכן הגידול בסגירת עסקים בעת מיתון הוא במובנים רבים שינוי בהתפלגות הסגירות לאורך זמן ולאו דווקא גידול משמעותי בשיעורם לאורך זמן.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 


פסקי דין וחדשות - פיננסים - מידע כלכלי לעבדים

פסק דין אשר ניתן לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, ובמסגרתו התקבלה תביעתם של שני גמלאים לפיצויים בסך 150,000 שקלים, יכול להעניק לגמלאים רבים, אשר פרשו לפני אוקטובר 2003 מעבודתם במסלול פנסיה צוברת, אפשרות לזכות בפיצויים בגובה עשרות אלפי שקלים... 

התעשיות הביטחוניות אשר נמצאות בבעלות המדינה מוגדרות בתור קופות ציבוריות. מדי שנה, פורשי צה"ל אשר רכשו ניסיון וידע רלבנטיים לעבודה בתעשיות ביטחוניות אלו, מבקשים להיקלט בהן לעבודה... 

בשורה להנהלת המפעל ועובדיו – עורכי הדין הצליחו לבטל את הגזירה, ביהמ"ש קבע כי החיובים שנעשו ע"י העיריה היו שגויים... 

האם התובעת הייתה ידועה בציבור של המנוח והאם היא זכאית להיות מוכרת בתור אלמנת פנסיונר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.