www.ovdim.org.il

דחיית דיון נוסף בנוהל עובדת זרה בהריון ולאחר לידה

דרגו את המאמר

העליון דחה עתירה של המדינה לדיון נוסף ב"נוהל עובדת זרה בהריון"

 

דנגץ 3860/11


בית המשפט העליון דחה את עתירתה של המדינה לערוך דיון נוסף בפסק דין אשר ניתן בבג"צ באפריל 2011. מדובר בפסק דין אשר קבע כי המדינה תבטל את "נוהל טיפול בעובדת זרה בהריון ובעובדת זרה אשר ילדה בישראל". מדובר בנוהל אשר נקבע על ידי רשות האוכלוסין, ההגירה ומעביר הגבול במשרד הפנים. על פי הנוהל, עובדת זרה אשר ילדה בישראל חויבה לעזוב את המדינה עם ילדה, וזאת גם בטרם פקעה תקופת רישיון העבודה שניתן לה.

 

הנוהל אפשר לעובדות זרות אשר שהו בישראל כחוק ונמצאו בחודש השישי להריונן, לקבל רישיון ישיבה מסוג ב/2 למשך 90 ימים עד לאחר הלידה. כמו כן, ניתנה לעובדת האפשרות לשוב לישראל ללא הילד לעבודה של שנתיים נוספות מאת הלידה. עם זאת, הנוהל החריג עובדות זרות בעלות קרובי משפחה מדרגה ראשונה בישראל, וכן נקבע כי תקופת הרישיון והארכתו יקבעו בהתאם לכללים הרגילים החלים בנוגע לעובדים זרים. שורה של ארגוני שמאל וארגוני זכויות אדם הגישו עתירה כנגד הנוהל ובג"צ קיבל את העתירה.

 

השופטת פרוקצ'יה: "הפרה של זכות חוקתית"

 

השופטת (בדימוס) איליה פרוקצ'יה, בפסק דינה, עמדה על כך כי גיבוש הנוהל אכן היה מצוי בסמכותו הרחבה של שר הפנים, ובמסגרת תפקידו של האחרון להסדיר את תחום ההגירה לישראל ולפקח עליו. השופטת הוסיפה כי אכן שר הפנים היה מוסמך להתנות תנאים בנוגע לשהותן של עובדות זרות בישראל ולהורות באילו נסיבות יהיה על עובדות אלה לעזוב את המדינה.

 

עם זאת, פרוקצ'יה קבעה כי הרשות המוסמכת במקרה דנן "לא שקלה את מלוא השיקולים הרלבנטיים אשר היה עליה לשקול". בהקשר זה, ציינה פרוקצ'יה, כי הרשות לא שקלה את היקף "הפגיעה הערכית והחוקתית" אשר הייתה כרוכה לשיטתה בהרחקת עובד זר מישראל בעילה של לידת ילד. השופטת אף דחתה את טענתה של המדינה לכך שהוראות הנוהל לא פגעו בזכויות יסוד מוגנות ועל כן לא נדרשה כלל עריכת איזון בין "הפגיעה בעובדת הזרה" ובין "המדיניות אשר חותרת למניעת השתקעות עובדים זרים בישראל".

 

      קראו עוד בתחום:

 

המשיכה השופטת וקבעה כי המדינה לא שקלה כיאות את "הפגיעה בפרט" ואת "משקלה של הפגיעה". כמו כן, נקבע כי על עובד זר, אף שאיננו אזרח בישראל, חלים העקרונות החוקתיים הבסיסיים המעוגנים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 

פרוקצ'יה ציינה כי הנוהל הנ"ל הותיר בפני העובדת הזרה שתי אפשרויות – לעזוב את ישראל, אשר נתנה לה אישור לעבוד בתחומה, ולהיפגע כתוצאה מכך מבחינה כלכלית, או להישאר בארץ תוך שהיא מותירה את ילדה הרך בשנים במדינה מעבר לים. שתי האפשרויות הנ"ל, קבעה פרוקצ'יה, היוו לא פחות מ"פגיעה קשה בזכותה החוקתית לאמהות ולגידול ילדה עימה". השופטת ציינה כי פגיעה זו לא התיישבה עם "התפיסות הערכיות והמשפטיות-חוקתיות של החברה בישראל".

 

המדינה מגישה עתירה לדיון נוסף – עתירתה נדחית

 

המדינה הגישה עתירה לדיון נוסף וטענה כי פסק דינה של השופט פרוקצ'יה סטה "סטייה משמעותית" מפסיקה קודמת בדבר העדר זכות קנויה לעובר זר לשהות בישראל. המדינה ציינה כי פסק דינה של פרוקצ'יה עשה למעשה שימוש בכלים חוקתיים לצורך בחינתו השיפוטית של הנוהל. לטענת המדינה, הפסיקה הנ"ל עלולה להתפרש גם כפסיקה אשר מגבילה את שיקול דעתו של המחוקק.

 

בית המשפט העליון קבע כי דין עתירתה של המדינה להידחות על הסף. בהחלטה, נקבע כי עצם ההכרה בכך שחלות על עובדים זרים בתחומי מדינת ישראל הזכויות החוקתיות הבסיסיות הקבועות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, עוגנו בפסיקות קודמות אשר ניתנו בבית משפט זה. כמו כן, נקבע כי בחינה חוקתית של הוראות מנהלתיות אף היא איננה הלכה חדשה או קשה. בית המשפט ציין אמנם כי הפסיקה הנ"ל חידשה מעט בכך שקבעה כי "הזכות להורות" הינה זכות "חוקתית בסיסית". יחד עם זאת, נקבע כי אין לערוך דיון נוסף (אשר הינו הליך חריג) בכל חידוש או פיתוח של הלכה קיימת.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.