www.ovdim.org.il

האם ישולמו עמלות כחלק מדמי לידה?

דרגו את המאמר

עמלות כחלק מדמי לידה, האמנם?


דמי לידה משולמים לעובדת אשר נמצאת בחופשת לידה. פעמים רבות, קיימות מחלוקות של ממש בין העובדת לבין המוסד לביטוח לאומי, וזאת לגבי אופן חישוב דמי הלידה. כיצד ניתן אפוא לחשב את שכרה של עובדת המקבלת עמלות, מענקים או בונוסים קבועים? האם מדובר בשכר קבוע, או שמא עסקינן בתשלום נוסף אשר אינו מהווה חלק מדמי הלידה?

 

מדובר באישה אשר הייתה מועסקת בתור סוחרת יומית במוצרים פיננסיים. במסגרת עבודתה, הקצה לה המעסיק חשבון בנק אשר באמצעותו ביצעה האחרונה עסקאות קצרות טווח במוצרים פיננסיים. משכורתה של התובעת הייתה מורכבת משכר יסוד בסך כ-9,000 שקלים ומתשלום רבעוני משתנה אשר שולם אחת לשלושה חודשים ונגזר מעסקאות שבוצעו על ידה.

 

      קראו עוד על זכויות נשים בעבודה:

 

בחוזה העבודה הוסכם כי סכום הבונוס יהיה בשיעור של 20% מהרווח הישיר שיווצר כתוצאה מהעסקאות. כמו כן, הוסכם כי מבונוס זה ינוכו "עלויות התפעול של העובד". הצדדים קבעו בחוזה העבודה כי באם העובדת תהיה זכאית לפיצויי פיטורים, רכיבי השכר לצורך חישוב פיצויים אלו יהיו על בסיס שכר היסוד בלבד.

 

מענק כחלק מהשכר?


בינואר 2007 ילדה התובעת, במזל טוב, את בנה הבכור. לאחר מכן, הגישה התובעת תביעה לדמי לידה למוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי הכיר בזכותה של העובדת לדמי לידה וחישוב שכרה נעשה על בסיס הכנסתה ברבע השנה שקדמה ללידה. המוסד לא לקח בחשבון, עם זאת, את מלוא המענק הרבעוני שקיבלה התובעת במהלך תקופה זו.

 

ברבע השנה שקדמה לידה קיבלה התובעת מענק והביטוח הלאומי חילק סכום זה ב-12 וצירף המנה לחישוב השכר. התובעת הגישה, בעקבות כך, מכתב ובו הלינה על אופן חישוב דמי הלידה. לטענתה, הביטוח הלאומי היה צריך לחשב את מלוא המענק הרבעוני במהלך רבע השנה אשר קדמה ללידה, ולא לחלקו ב-12.


בית הדין האזורי לעבודה, אליו הוגשה התביעה לאחר מכן, קבע כי המענק הרבעוני שולם לתובעת כנגזרת על עמידה ביעדים ועל כן הוא אינו יכול להיות חלק משכרה הרגיל. השופטים הגיעו למסקנה זו בהסתמך על תקנה 5(1) לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח, התשנ"ה-1995. תקנה זו קובעת כי תשלום נוסף לשכר היסוד צריך להתחלק ב-12 החודשים אשר קדמו לתשלומו, ורק חלקו היחסי מצטרף לחישוב ההכנסה הקובעת ברבע השנה שקדמה ללידה.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.