www.ovdim.org.il

כיצד ניתן לזהות את המעביד בהעסקה באמצעות חברת כוח אדם?

דרגו את המאמר

כיצד ניתן לזהות את המעביד בהעסקה באמצעות חברת כוח אדם?
עע 116/03 מדינת ישראל, משרד החינוך – משה חג’בי ואח’


בהחלטת ממשלה משנת 1992 הוטלה האחריות לאבטחת מוסדות חינוך על משרד החינוך באמצעות חברות שמירה ופיקוח על ביצוע האבטחה. לשם ביצוע משימות האבטחה הללו "הוחלט לרכוש את שירות הפיקוח מחברה חיצונית" באמצעות מכרז, בו זכתה חברת מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ.

 

חברה זו העסיקה כ-30 איש במתן שירותי פיקוח על אבטחת מוסדות חינוך, ובחופשות ובפגרות סיפקה החברה שירותי פיקוח על פעילויות מחוץ לתחומי מוסדות החינוך, כגון טיולים, מחנות קיץ וקייטנות. כעבור זמן צומצמו שירותי החברה לפיקוח על טיולים בלבד, בהיקף של כשישה-שבעה פקחים בלבד.

 

במסגרת מנהלת הטיולים שהוקמה בשנת 1997 פעלה יחידת פיקוח אשר העניקה שירותים למנהלת. בהתאם לנהוג עד לאותו מועד החליט משרד החינוך לרכוש את שירותי הפיקוח של היחידה מחברה חיצונית בדרך של פרסום מכרז.

 

בהתאם, התבקשה חברת מרטנס הופמן להרחיב את השירותים שנתנה למשרד החינוך במסגרת המכרז באותה עת, ולהוסיף פקחים עד לפרסום מכרז חדש. לצורך מתן שירותי הפיקוח העמידה מרטנס הופמן בראש יחידת הפיקוח את עובד החברה, מר משה חג’בי. באפריל 2002 פרסם משרד החינוך מכרז ל"מתן שירותי פיקוח על אבטחה, טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית". הזוכה במכרז הייתה חברת י.ת.ב בע"מ. נוכח אי זכייתה במכרז, הודיעה מרטנס הופמן לפקחים שהועסקו על ידה על פיטוריהם נוכח סיום ההתקשרות בינה לבין משרד החינוך.

האם הפקחים הינם עובדי משרד החינוך או שמא עובדי הקבלן?


1. מיקור החוץ של המשאב האנושי בדרך של העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם" קיימת אבחנה בין קבלן כוח אדם ובין חברה או קבלן לאספקת שירותים. קבלן כוח אדם מוגדר בסעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, כ"מי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל זולתו. זאת, בעוד אשר קבלן שירותים אינו מספק עובדים אלא נוטל על עצמו לספק שירות למזמין "במקרים שבהם ’מפעל’ זקוק לשירותים של ’מפעל’ אחר".


2. למיקור חוץ אותנטי שתי צורות אופייניות:

 

  • מיקור חוץ של פונקציות, בו מוּצָאִים בשלמותם תחומים מוגדרים מן המסגרת הארגונית של המזמין. במקרים כאלה קבלן השירותים מבצע את העבודה במפעלו ואחראי לסַפֵּק למזמין את המוצר המוגמר. העובדים הם עובדיו של הקבלן ומבצעים עבודתם עבור הארגון מקבל השירות.
     
  • במיקור חוץ של כוח אדם עושה הארגון המזמין שימוש בעובדי חברת כוח אדם אותם מעמיד לרשותו הקבלן. עובדים אלה מועסקים על ידי הארגון-המשתמש כל עוד הוא זקוק לשירותיהם. במקרה כזה מתבצעת העבודה בחצריו של הארגון מקבל השירות והעובדים נחשבים לעובדיו של הקבלן למרות הקשר בין העובדים לבין הארגון מקבל השירות.


3. בעוד אשר הטיולים עצמם הם חלק מתכנית הלימודים, פעולות הבקרה ואבטחת הטיולים בהן עסקו החברות באמצעות המשיבים אינן חלק אינטגראלי מתכנית הלימודים או מפעילותו השוטפת של המשרד. השירות אותו סיפקו החברות למשרד החינוך - פיקוח על טיולים באמצעות המשיבים - אינו נופל במסגרת עיסוקו העיקרי של משרד החינוך.


4. הנתונים מצביעים על כך שהחברות היו המעסיקות של הפקחים ולא משרד החינוך: הפקחים ראו עצמם כעובדי החברות, התקיימה ביניהם זיקה של ממש, דווח כך לרשויות המס, בידי החברות היה הכוח לפטר את הפקחים, תקופת עבודתם לא היתה ארוכה מאוד.


לסיכום,

 

מדובר במיקור חוץ אותנטי לגיטימי של כוח אדם, כאשר משרד החינוך כארגון המזמין-המשתמש עושה שימוש בעובדי חברת כוח האדם (המעסיקה).
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדי קבלן

דיון בהשוואת תנאי עבודה של עובדי קבלן לתנאי עבודתם של עובדי המעסיק בפועל... 

הנהלת ועד ראשי האוניברסיטאות הודיעה כי היא מקימה ועדה אשר מטרתה הינה לגבש קריטריונים אחידים בנוגע להעסקתם של עובדי קבלן ברחבי הקמפוסים... 

בית הדין הארצי דחה את ערעור חברות כוח אדם בענפי השמירה והניקיון לקבלת רישיון. בית הדין קבע כי הרישיון לא ניתן כדין, וזאת בשל הפרת זכויות עובדים... 

עם תחלופת קבלני כוח אדם, ייתכן והעובדים יהיו זכאים לפיצויי פיטורים. האם פיצויים אלו מגיעים לעובדי קבלן אשר הפכו לעובדי המעסיק בפועל? 

פיטורים של עובד כוח אדם לאחר תשעה חודשים הינם פיטורים קבילים מבחינה הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק... 

האם חברת קבלן אשר הפסיקה עבודתו של מאבטח משום שלא זכתה במכרז, תשלם לו פיצויי פיטורים? 

עיריית באר שבע תישא באחריות בעקבות הפרת זכויות עובדי ניקיון בשטחים תחת פיקוח העירייה למרות שהעובדים הועסקו על ידי חברת קבלן חיצונית... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.