www.ovdim.org.il

עובדי מדינה - פרש לגמלאות וחזר בחוזה מיוחד, האם זכאי לכתב מינוי?

דרגו את המאמר

עובדי מדינה – מהו כתב מינוי והאם חוזה מיוחד הינו בהכרח כתב מינוי?

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי המדינה לא תשיב את מנכ"ל רשות השידור היוצא, יוסף בראל, לתפקידו הקודם ברשות השידור לאחר העברתו מתפקיד המנכ"ל. בראל עבד ברשות השידור במעמד של עובד קבוע על פי כתב מינוי, מאז שנת 1957.

 

בסוף יולי 1993 פרש בראל לגמלאות, אך המשיך להיות מועסק ברשות השידור ב"חוזה מיוחד", מאוגוסט אותה השנה, בתפקיד של ראש צוות ההקמה של ערוץ 33, ומנהל הערוץ. בנוסף, הועסק בראל גם כראש צוות ההקמה של הערוץ הלווייני החדש ברשות השידור. החוזה המיוחד נערך לתקופה של שלוש שנים ועם תום התקופה הוא הוארך מפעם לפעם עד לסוף אוקטובר 2002.

 

פיצויי פיטורין לעובד מדינה בחו"ל

האם מותר לעובד מדינה להתבטא בנושאים פוליטיים בפומבי?

הצעת חוק להגבלת שכר עובדי המדינה

פרישה מוקדמת בשירות המדינה

 

במרץ 2002 מונה בראל באופן זמני למנכ"ל רשות השידור ולאחר מכן מונה לתפקיד באופן קבוע לפי חוק רשות השידור. שלוש שנים לאחר מינויו הקבוע, החליטה הממשלה על העברת בראל מתפקידו כמנכ"ל רשות השידור על פי סעיף 23 לחוק.

סלע המחלוקת בין הצדדים סבב סביב מספר שאלות:

 

  • האם ההחלטה בשנת 2005 להעביר בראל מתפקידו ניתקה את יחסי העובד מעביד בין הצדדים?
  • האם מינויו של בראל לתפקיד מנכ"ל רשות השידור נעשה לתקופה של 5 שנים והאם הרשות התחייבה להעסיקו עד תום תקופה זו?
  • האם זכאי בראל למענק יובל ופדיון ימי מחלה?
  • האם זכאי בראל לפיצוי על עוגמת הנפש, ומהו שיעורו?
  • האם זכאי בראל להשתלמות בשכר או לקבלת תשלום על אי ניצול ההשתלמות בפועל?

בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעותיו של בראל למעט תביעת היובל וקבע סכום פיצויים שישולמו לו על סך כ-200 אלף שקלים.

 

אפליה בשגרירות ישראל בברלין - פיצויים על סך 223 אלף שקלים

הסכם פרישה -פיצויי פיטורין מוגדלים יגבילו את חופש עיסוקו של העובד

 

בית הדין קבע כי קבע כי הליך פיטוריו נעשה כחוק ודחה את טענתו של כי במקביל להעסקתו כמנכ"ל רשות השידור, הוא המשיך להיות מועסק ברשות גם בתפקידו הקודם. בית הדין לא העלים מבטו מכך שמתוקף היותו מנכ"ל הרשות, היה בידו להאריך לפרקים את תפקידו הקודם.

מהו כתב מינוי בשירות המדינה?

 

בית הדין הארצי קבע כי אין מקום להתערב בהחלטות בית המשפט קמא והסביר את פסיקתו. מינויים של עובדי רשות השידור דומה למינויים בשירות המדינה. דרך המלך להעסקתם של עובדי מדינה, הוא העסקה על פי כתב מינוי אשר מעניק לעובד מעמד של עובד מדינה או – במקרה דנן - עובד רשות השידור. מעמד זה הינו נפרד מן המינוי לתפקיד אליו נבחר.

למעשה, בראשית דרכו של אדם במדינה או ברשות, הוא מקבל מינוי "כפול": מינוי לשרות (המדינה  הרשות) ומינוי לתפקיד. במרוצת השנים, מתקדם העובד בשרות ועובר מתפקיד לתפקיד, אך מעמדו כעובד על פי כתב המינוי נשמר. מכאן שבמקרה רגיל, העברתו של עובד מתפקידו במהלך שירותו אינה מסיימת את שרותו כעובד על פי כתב מינוי, אלא אם פוטר מן השרות מכוח החלטה מינהלית או בעקבות הליך משמעתי או שהוצא לגמלאות.

דינו של "חוזה מיוחד", כפי שהועסק בראל לאחר פרישתו, שונה מכתב המינוי הרגיל. העסקה שכזו מתייחסת לתפקיד מסוים אותו ממלא העובד אך אין היא כרוכה בקבלת כתב מינוי. עובד שכזה מועסק מכוח החוזה עד סיומו או עד הפסקת כהונתו לפי ההסכם, וסיום העסקה זו אינו "משאיר" אותו בשרות, שהרי אין בידו כתב מינוי.

 

המנכ"ל האריך את כהונת עצמו בתפקיד שלא כיהן בפועל - החלטה מקוממת


בהעסקה על פי חוזה מיוחד לא מתקיימת אפוא אותה כפילות המעמד הנובעת מהעסקה על פי כתב מינוי. אין בדברים אלה כמובן כדי לשלול את אפשרות המשך העסקתו של עובד בחוזה מיוחד עם תום תקופת החוזה, בין בתפקידו ובין בתפקיד אחר, אך הדבר מותנה בהסכמת הצדדים, בין במפורש ובין במשתמע.

במקרה שלפנינו, לא הוכיח בראל כל אינדיקציה לכך שעם תום תקופת עבודתו כמנכ"ל, ימשיך הוא בתפקידו הקודם. זאת ועוד, לא רק שלא סוכם עימו על כפל תפקידים, אלא גם עובד אחר כבר מונה במרוצת השנים לתפקיד האחראי על ערוץ 33. את טענותיו של בראל כי הוא עצמו האריך, מתוקף תפקידו כמנכ"ל, את אישור העסקתו בתפקיד הקודם, הגדירו השופטים כ"מקוממת".

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.